72380. lajstromszámú szabadalom • Elárúsító automata elektromos áram, gáz, víz, vagy effélék számára

Megjelent 1918. évi júliu s hó 1 9-é n. ^ 72$80- szán. vil/b. OSZTÁLY. • "" -••..­­•«>' -i-Elárusító automata •lektromos áram, gás, víz vagy effélék Márnára. . ... ' ' ." ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GE^I^L^QPAFT CÉG BER^INBE^í A baje!«ntés napja 1917 jalias hó 2-ika. Elsőbbsége 1916 angasstai hó 11-ike. Ha elektromos áram, gáz, víz vagy ' a közbenső emelő pl. szalagrúgó által efféle köziek számára való elárusító automatáknál bizonyos' számú pénzdarab befizettetett, akkor a további befizetést rendszerint meggátolják, pl. azáltal, hogy a pénzdarab által befolyásolt tárcsa to­vábbforgásáf megakasztják. Az elrfete­szelöszerkezetet célszerűen a pénzdarab­készlet számlálómüve vezérli és a fo­gyasztásszámláló hozza ismét kezdeti helyzetébe vissza. A találmány tárgya olyan berendezik mely lehetővé teszi, hogy ha az adogató­mü a kezdeti helyzeten túl visszafelé ha­ladt, ami pl. akkor következihetik be, ha a kapcsoló fölmondja a szolgálatot, a pénzdarab által befolyásolt tárcsa . elre­teszelőszerkezetét vezérlő elem mozgása nem akasztaak meg, úgy hogy a szálm­láló és az adogaiómü között lévő hajtás nem sérülhet meg és maga a fogyasztás­számláló nem áll meg. « Ezt a cílt a találmány értelmében az­által érjük el, hogy a pénzdarab által be­folyásolt tárcsának a pénzbedobás hatá­rolására szolgáló elreteszelését köabensö •emelő vezérli, mely az adogatómünek a mérőműszer által a kikapcsolási hielyze­len túl való visszaforgatásánál kitér. Ez utánaeng^döen van megtámasztva. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatoisítási alakja van íöltün­tetve Az 1. ábrán a lényeges részek oldalnézeted, elreteszelt helyzetben, a 2. ábrán fölülnézetben és a 3. ábrán a lényeges részek oldalnézete kikapcsolt helyzetben látható. A rajzon (a) a pénzdarab bedobásánál az óramutató járásával ellenkező irány-> ban forgatott,' a pénzdarab által működ­tetett tárcsa. Az (m) tengely körül a (b) emelő forog, melyet az (e) emelő a (c) súlykar és a (d) szalagrúgó közvetítésé­vel az (a) tárcsa (f) bemetszésébe szorít. A (d) 'szalagrúgó az (i) pecekbe szilárdan van befogva és a (k) pecek hasítékában eltolódhat. Az (e) emftö az adogatómü­vel és a pénzdarabkészlet számlálószer­kezetével ismert módon összekötött (g) tengeryen van ágyazva; ez a tengely a, be­fizetésnél az óramutató járásával egyező irányban furog. Az (e) emelő az 1. ábrán föltüntetett helyzetben, az utolsó pénz­darab befizetése után a (c) emelő derék­szögben lehajlított (h) toldatához ütkö­zik. A rajzolt helyzettől kezdődően a (g)

Next

/
Thumbnails
Contents