72379. lajstromszámú szabadalom • Berendezés különösen írógépek részére a festékszalag hosszanti mozgásának önműködő átkormányzására

Megjelent 1918. évi július hó 19-én. ^ MÁGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72379. szám. IX/e. OSZTÁLY Berendezés különösen ivógépek részére a festékszalag hosszanti mozgásának önműködő átkormányozására. ALLÖEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 jaaius hó 14-ike. Elsőbbsége 1915 jolias hó 9-ika. A találmány tárgya írógépek vagy ha­sonló, festékszalaggal dolgozó gépek ré­szére a festékszalag hosszanti mozgásá­nak önműködő átkormányozására való olyan berendezés, melynél magában véve ismert módon a festékszalag végein el­rendezett ütközők átkapcsolóvillákat mozgatnak. Az ilyfajta ismert berendezéseiktől a találmány tárgya aífoban különbözik, hogy a magábanvéve ismert módon sú­lyokkal' terhelt átkapcsolóvillák csuklós egyenesvezetékeken vanniak elrendezve, melyek a festékszalagnak az átkapcsoló­villákba való beszorulását meggátolják, továbbá abban, hogy az átkapcsolóvillák hatástalan helyzetükben, vagyis akkor, ha azokat a festékszalag nem viszi mar gával, a tekercshajtás átkapcsolását léte­sítő peckeket súlyok folytán fölemelt helyzetben tartják, úgy hogy a festéksza­lag hajtásának rugalmas működését és nyugodt átkapcsolását érjük el. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakját tüntettük föl és pedig az 1. ábrán a gép baloldalán lévő tékercs­hajtáa számára való átkapcsol óberenjdie­zést a festékszalagtekerccscl együtl oldal­nézetben, illetve a 2. ábra A—B vonala szerint vett metszetben, a 2. ábrán a festékszalaghajtás baloldali átkapcsolóberendezésének összelrendezé-. sét, a 3. ábrán a festékszalaghajtás jobbol­dali átkapcsolóberendeziésnek összelren­dezését, a 4. ábrán a gép jobboldalán lévő te­kercshajtás számára való átkapcsolóbe­rendezést a festékszalagtekerccsel együtt oldalnézetben, illetve a 3. ábra C—D vo­nala szerint vett metszetben és az 5. ábrán a festékszalagot átkpacsoló villát . fölülnézetben. Az írógépállvány (1) oldalfalaiban a (2) festékszalagtekercsek a (4) csapágy­bakokban ágyazott vízszintes (3) tenge­lyeken vannak elrendezve. A (2) festéfc­szalagteker esek est a (3) tengelyekkél "az (5) menesztőpeckek szilárdan kötik össze. A (3) tekcrcstengelynek az (1) oldalfala­kon elrendezett (4) csápágybak felé való mozgását a (7) állítógyürü határolja, mig a belső oldalán a határolást a (8) kap­csolódéin létesíti, mely a tekercstenge­lyen van megerősítve és a (10) kapcsoló-

Next

/
Thumbnails
Contents