72369. lajstromszámú szabadalom • Hajtómag Ferraris-rendszerű mérőműszerekhez

Megjelent 1918. évi juThrahó 19-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi b k hivatal SZABADALMI LÉTRÁS 72B69. szám. VH/g. OSZTÁLY. Hajtómag Ferraris-rendszerű mérőműszerekhez. ELEKTROTECHNISCHES ETABLISSEMENT FR. KRIZIK CÉG PRAG-KAROLINENTJiALBAN. A bejelentés napja 1917 január hó 25-ike. Elsőbbsége 1914 március hó 8-ika. A találmány tárgya arra az ismert tényre van alapítva, Hogy valamely Fer­raris-rendszerű mérőműszer hibagörbéje javítható, ha a főára-mű vasban az in­dukció kisebb, mint a feszültségvasban. Hogy az' indukciók ezen viszonyát oly háromiszárű bajtómagoknál elérhessük, melyeknél az áramcsévék a külső szárat lkon ülnek, mig a fészültségcsévét a kö­zépső szár tartja, a találmány értelmé­ben a hajtómagot két bádogformából tesszük össze. Ezek egyikén mind a há­rom szár ki van képezve, míg a másik bádogforma csak a két* külső szárral van .ellátva, úgy hogy a középső szár kereszt­metszete kisebb, mint a külső szárak ke­resztmetszetei. A mellékelt rajz 1—3. ábráin a találmány »á,rgyát ké­pező hajtómag oldalnézetben, fölülnézet­iben és függőleges metszetben van föltűn­letve. Á hajtbmag két bádogcsomagból • áll. Ezek egyike három (1, 2, 5) szárral el­látott bádogokat tartalmaz, mig a másik csomag bádogján csak a két külső (1, 2) szár van kiképezve. A külső szárak (6, 7) toldatai ismert módon a. föáramú és á feszültségmezö fáziskülönbségének nö­velésére szolgálnak. : . SZABADALMI IGÉNY. I Háromaszárű hajtómag, melynél a külső szárak, tartják az áramcsévéket,1 mig a feszültségcséve a középső száron van elrendezve* jellemezve két bádóg­forma által, melyek egyikének három szára van, mig azok másika csak a két külső szárral van ellátva, oly cél­ból, hogy az indukció a főáraxnú vas­ban kisebb értéken tartassék, mint a feszüUségvasban. V • ' / -' (1 rajzlap melléklettel.) mluu xiuvtNvTÁmuAa NYOUOAJA mmn*n>

Next

/
Thumbnails
Contents