72367. lajstromszámú szabadalom • Eljárás homatropinmethylnitrát készítésére

Megjelent 1918. évi julius hó 19-én. /— MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72367. szám. IV/h/2. OSZTÁLY. Eljárás homatropinmethylnitrat készítésére. CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T (DR KERESZTY ÉS DR WOLF) CÉG ÚJPESTEN. A bejelentés napja 1916 április hó 7-ike. Az eljárás egy eddig ismeretlen vegyü­letnek, a homatropinmethyliiitratnak elő­állítására vonatkozik, mely homatropin­ból, illetve homatropinmethyljodidból és azon módszerek szerint állítható elő, melyek a terciér bázisok methyilnitrátjai­naik előállításánál használatosaik. A 160 foknál olvadó új vegyület rneg­állapításszerüen lényegesen kisebb mér­gező hatású, mint az atropin, homatropin vagy az aitropinmethylnitrat, egyidejűleg azonban therapeutikus hatása messze túl­haladja a homatfcropiniét, olyannyira, hogy majdnem eléri az atropin gyógyászati ha­tását. Minthogy az új vegyület halálos adaga — 65 kg. testsúlyra számítva — 4.9 gr., míg az atropiné 0.1—0.15 gr., mél­tán sorolhatjuk az új vegyületet azon ér­tékes gyógyszerek közé, melyek bár foko­zott gyógyhatásúik, veszély nélkül szol­, gáltathatók ki a betegnek. A homatropinmethylnitrat előállítása homatropinmethy 1 j odidb ól ezüstnitráttal vagy pedig homatropin bázisnak methyl­nitraittal való összehozása útján történhe­tik. A legcélszerűbben úgy járunk el, ha homiatropint abszolút alkoholban oldunk és 1.1 mol. methylnitrattal együtt bezárt edényben 100 fokra melegítjük az elegyet.. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás homait r opinm e thy 1 nitrat előállítá­sára,'jellemezve azáltal, hogy a terciér bázisok methylnitrátjainak előállításá­nál szokásos metódusokat homatro­pinra alkalmazzuk. PALLA8 NTOMDMA »UOA««T»

Next

/
Thumbnails
Contents