72354. lajstromszámú szabadalom • Mótoros eke

Megjelent 1918, év i julius hó 19 -én. MAGY. KIR. SZABADALMI fj|§» hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72354. szám. X/a. OSZTÁLY. Mótoros eke. J. V. SVENSONS MOTORFABRIK CÉG AUGUSTENDALBAN. A bejelentés napja 1917 januir hó 8-ika. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 26-ika. A találmán}' tárgya oly mótoros tkékre "vonatkozik, amelyek az ekevasaknak a talajról való megemelésére szolgáló me­chanikai emelőszerkezettel, az ekevasak­nak megemelt állásukban való rögzíté­sére szolgáló akasztószerkezettel és oly fékszerkezettel vannak ellátva, amely az ekevasak esési sebességét, akasztószerke­zetük oldása után csökkenti, úgy hogy az ekevasak és az ezekkel kapcsolatos alkat­részek nem rongálódhatnak, ha az eke­vasak a földre ütődnek. A találmány tárgya annak elkerülését célozza, hogy a fékszerkezet bekapcsplá­sát az eke vezetője elmulassza és egy­szersmind még meg is egyszerűsítjük a fékszerkezet kezelését. A találmány lé­nyege abban áll, hogy a fékszerkezet az ekevasak akasztószerkezetével olyként van kényszerinozgásulag kapcsolva, hogy az akasztószerkezet oldásakor a fékszer­kezet önműködően megfeszíttetik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakját mutatja oldalnézetben. A (2) ekevasat hordó (1) gerendelyt a taiigakerétre erősített (3) tengelyre ágyazott (4) kengyel hordja. Ez utóbbi az (5) csuklós rúd révén a (8) tengelyre ágyazott (6, 7) szögemelő (6) karjávai van kapcsolva, mig a szögemelő másik (7) karja csuklós kapcsolatban áll a (9) fogasrúddal. Ez utóbbi a laza (10) görgőn nyugszik és a (11) fogas tárcsa vagy ha­sonló révén mozgatható az eke vas föl­emelése céljából, amely (11) tárcsa a rajzban föl nem tüntetett oldható kap­csolás útján köthető össze az eke hajtá­sára szolgáló, ugyancsak föl nem tünte­tett motorral. A (6, 7) szögemelők (6) karja a (12) akaszlóorral van ellátva, aimely a (14) kéziemelön alkalmazott (13) akasztófog segélyével tartja meg az ekevasat föl­emelt helyzetében. A (9) fugasrúddal együtt működő (11) fogas tárcsa szalagfék fékező tárcsájaként van szerkesztve. A (15) fékszalag végei, a (16) csap körül forgatható (17) szög-LinelőhÖz vannak kötve, amelynek a (16) csap körül való forgatása által a leksza­lagot megfesztíhetjük vagy meglazíthat­juk. A (18) rúd a (17) szögemelőt a (14) kéziemelövel köti össze. Ezen összekötte­tés úgy van megszabva, hogy a fékszalag a (11) tárcsán lazán fekszik, ha a (14) kéziemelő azon helyzetben, vagy azon helyzet alatt áll, amelyben a kéziemelő

Next

/
Thumbnails
Contents