72349. lajstromszámú szabadalom • Zárkészülék benzintűzszerszámokhoz

/ Megjelent 1918, évi julius hó 19-én. MAGY. ^ KIB. szabadalmi jhh hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72849. szám. ll/d. OSZTÁLY. Zárkészülék benzintűzszerszámokhoz. MÜNSTER RÓBERT ASZTALOS BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 5-ike. Jelen találmány tárgya egy tömören záró zárkészülék benzintüzszerszámok részére, mely a benzingőzöknek eltávolo­dását azáltal gátolja meg, hogy a benzin­tartó külső falának alsó és fölső széle közé egy rugalmas gyűrűt teszünk, me­lyet a két rész (alsó és födél) egymásra helyezése után egy forgatható záróken­gyellel úgy összeszorítunk, hogy az telje­sen tömör zárást biztosít. A találmány tárgyának egy példakénti 'kiviteli alakját a csatolt rajz mutatja. A Sjenzintartó két részét, a (d) fölső és (e) (1 nyafav maUéktotlel.) •alsó részt a (b) csap körül forgó (c) zár­'kengyel szorítja a rugalmas (a) gyűrűre olykép, hogy a benzingőzök eltávolodása ki van zárva. SZABADALMI IGÉNY. Tömör elzárás benzintüzszerszámok ré­szére azáltal jellemezve, hogy4 a ben­zintartó alsó része és födele között egy rugalmas (0) gyűrű nyer elhelye­zést, mely gyűrű a két résznek egy (c) kengyellel való összesző rí tása által teljesen tömör zárást biztosít. PALLA3 NÉUvéNVTÁflSAtX* NYOMDÁJA MMi1»

Next

/
Thumbnails
Contents