72345. lajstromszámú szabadalom • Berendezés és eljárás villamos gyógydörzsölésre

Megjelent I9l8. évi juliu a hó 19-én. MAGY. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72345. szám. VII/e. OSZTÁLY Berendezés és eljárás villamos gyógy dörzsölésre. KOSTÉLECKY EMÁNUEL FÓTANÍTÓ POSTELBERGBEN. V bejelentés napja 1917 janaár hó 29-ike. Elsőbbsége 1913 aagusztas hó 22-ike. Jelen találmány tárgya eljárás és be­rendezés villamos gyógydörzsölésre (Más­ságé), melynek lényege, hogy az áram­megszakításokat az áramvezető henge­reknek a testen^ való legördítése által ér­jük el, mimellett a megszakítások száma a hengerek mozgási sebességétől függ. Mellékelt rajzon láthaíó jelen talál­mány négy példaképem kiviteli alakja 1—4. ábrákon föltüntetve. A találmány lényegében (7) perselyből áll, melyben az áramfejlesztő berendezé­sek vannak elrendezve és melyen a (2, 3) áramvezető hengerek vannak ágyazva, melyek közös (4) tengelyen ülnek. A (2, 3) hengerek között (6) fogazott kerék van, mely az (5) nyelvvel együtt, áram­megszakítót alkot. A (3) szigetelés foly­tán ezen (6) kerék kizárólagosan csakis az (1) hengerrel áll vezetői összekötte­tésben, mig a (2) hengertől szigetelv© van. Az (5) nyelv viszont a (2) hengerrel áll vezetői összeköttetésben. A hengeres (7) tokban az 1. ábrán látha'tó módon (8) villamos szárazelem van, alatta pedig a kihúzható (10) szabályozóval ellátott indukciótekercs. Á (11) tekercsrugó a (8) és (9) részeket a megfelelő érintke­zőkhöz hozzászorítja. A (7) tokból ki­nyúló (12) gomb lenyomása által az áram bekapcsolható. Ezen (12) gcmb lenyomásakor a (8) áramforrás árama (5) nyelven át a (6) fogazott kerékbe jut, innen pedig (1) hen­gtren, (4) tengelyen, (12) gombon át a (9) gerjesztő tekercsbe és (11) rúgón át vissza a (8) áramforráshoz. A (9) te­kercsben gerjesztett áram az emberi íestbe a testen gördülő (1, 2) hengereken át iul. (1. ábra szerinti kiviteli alak.) A (2) ábra szerinti kiviteli alak csakis abban tér el, hogy a (9, 10) gerjesztő te­kercs a (?) toknak fölső, kibővülő részé­ben keresztirányban fekszik, mig a (8) áramforrás alatta van. A (3) ábra szerinti kiviteli alaknál a jók olyan alakú, hogy a közönséges, is­mert (S) zseblámpaelemek is alkalmaz­hatók. A (4) ábra szerinti kiviteli alaknál a villamos elem és gerjesztő tekercs he­lyett, villamdelejes áramfejlesztő beren­dezés van alkalmazva. A (7) perselyben1 keresztilányban van a forgatható (13) horgony elrendezve, melyet az (1, 2) hengerek (15, 16) fogaskerék áttétellel hajtanak meg. A (14) delejek a tok hossz­irányában vannak elrendezve.

Next

/
Thumbnails
Contents