72331. lajstromszámú szabadalom • Berendezés anyagok oxidálására, illetve szárítására

Megjelent 1918. évi juliu* hó 19-én. MA-GY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72831. szám. IV/i. OSZTÁLY. Berendezés anyagok oxidálására, illetve szárítására. LÁNG LAJOS MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 21-ike. . A találmány tárgya berendezés oly anyagok oxidálására, illetve szárítására,, melyek a kezelési hőfok pontos betartá­sát igénylik. A találmány értelmében ezen célt azáltal érjük el, hogy a kezelendő anyagot befogadó- készüléket közvetve fűtjük, amennyiben azt folyadékkal töl­tött kazánban helyezzük el és emellett gondoskodunk arról, hogy az anyag a, belépés helyétől egészen a kifolyatóig állandó és egyenletes mozgásban tartas­sék. Az oxidálást, illetve szárítást hideg és meleg gázok keverékével végezzük, melyet a kezelendő anyagot befogadó készülékbe vezetünk. A keveröfúvókáí önműködő szabályozással látjuk el, úgy hogy a kezelendő anyagot befogadó Ké­szülékben állandó hőmérséklet uralko­dik. A találmány tárgyát képező beren­dezéssel a legérzékenyebb anyagok is ká­ros befolyásolás veszélye nélkül kezel­hetők. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának egy foganatosítási alakját hossz-és keresztmetszetben ábrázoltuk. A kezelendő anyag (l)-nél kerül a ké­szülékbe. A készülék a (2) lemezhenger­ből avagy lemezteknőből áll, mely a (3) ütközőfalakkal van ellátva, mely ütköző­falak a hengert felerészben födik, úgy hogy alul a kezelendő anyag és a levegő részére megfelelő nyílás marad. A (2) hengerben a (4) tengely van excentriku­san ágyazva, melyen az (5) kefék csavar­menetszerüen vannak elrendezve. Ezen kefék az anyagot állandó mozgásban tartják és azt fölkavarják, illetve a (6). kifolyatóhoz tolják. A kefék a (4) ten­gely excentrikus elhelyezése folytán a (2) henger köpenyét csakis alul súrolják. A (2) hengert a lángcsöves kazán alakjá-. ban kiképezett (7) melegítőbe helyezzük. A (2) henger a (7) kazánban célszerűen könnyen ki- és betolhatóan van elhe­lyezve. A (7) kazánt részben folyadékkal töltjük meg. A folyadékot forrpont tekin­tetében és a kazánban uralkodó nyomást úgy választjuk; hogy az anyag kezelésé­hez szükséges, állandó hőmérsékletet megkapjuk. A (7) melegítőben keletkező gőz a (8) csövön keresztül kondenzátorba áramlik és onnan a (9) nyíláson át (2. ábra) a melegítőbe tér vissza. A melegítőkazánt a (10) térben elren­dezett gáz- vagy tetszés szerinti más tü­zeléssel fűtjük. A füstgázok (ll)-nél vo­nulnak el és pedig vagy közvetlenül a kürtőbe vagy előbb Jég'hevitőbe mennek

Next

/
Thumbnails
Contents