72328. lajstromszámú szabadalom • Lábbelihez való patkó

Megjelent 1918. évi julius bo 19-éu . MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72828. száxn. Vlll/d. OSZTÁLY Lábbelihez való patkó. HENCZ JÓZSEF LAKATOS ARADON. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 29-ike. Jelen találmány tárgya oly patkó, mely könnyűséggel szerelhető föl a lábbelire és szükség esetén éppyly könnyen és gyorsan arról le is vehető. Az ezen patkó fölvételére való lábbeli, illetőleg cipő­sarok csak csekély átalakítást igényel. Lényegében a találmány külső oldalán recézett vagy pedig becsavarható patkó­szögekkel ellátott, beteő oldalán pedig a cipősarkához erősített alaplemezen kulcs segélyével elfogatható tárcsába kapasz­kodó kampókkal bíró patkóból áll, mi­melletl a patkó külső lapján a szokásos gumisarok lehet alkalmazva. Ez a patkó egyaránt használható nyárí­téli (hegymászó) és gumísarok gyanánt. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a cipősarokra szerelt patkó alulnézete, a 2. ábra ennek metszete az 1. ábra A—B vonalán át, a 3. ábra a cipősarokra szerelt alátétle­mez és fogószerkezet mérete, végül a 4. ábra a patkó belső nézete távlati képben. A patkószerkezet két főrészből áll: a cipősarokra erősített fogószerkezetből és a tulajdonképeni patkóból. A cipő (a) sarokrészére a sarok alak­jához hasonló (b) vaslemezalátét van csavarok segélyével vagy más módon megerősítve. Ez a vaslemez kívülről kulcs segélyével elforgatható (e) tárcsával összeerősítelt, a lemez belső oldalára ke­rülő (d) tárcsa ágyazására szolgál, mi­mellett úgy a külső tárcsa, mint a belső tárcsa egymás fölé eső két-két átellenes (e, e), illetőleg (f, f) bevágással van el­látva. A lemez a sarok hossztengelyébe eső két átellenes (g) kivágással van el­látva. A lemez alatt az (a) sarok (h)-nál ki van vágva. A lemez fölé kerül a tulajdonképeni (i) patkó, mely fölső részében (j)-nél ki van szélesítve, mig alul a (k) hídrész van al­kalmazva. A patkó külső fölülete nyári patkó gyanánt való alkalmazásában sima vagy recézett lehet vagy becsavarolható, könnyen kicserélhető (m) patkószögek­kel lehet ellátva vagy pedig hozzáöntött gumilappal lehet fölszerelve. Belső olda­lán a (j) és (k) részekhez erősített vagy ezekkel egybeöntött (n) kampókkal van ellátva, melyek a (b) alátétlemezen kiké­pezett (g) kivágásokba illenek. Használatba vételnél az (i) patkót kam­póival befelé ráillesztjük a cipősarokra

Next

/
Thumbnails
Contents