72320. lajstromszámú szabadalom • Védőabroncs rugalmas kerekekhez

wegjeleut 1U18. évi julius hó lO-én. MA£Y. rffcv KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72820. «zám. XX/a. OSZTÁLY­Védőabroncs rugalmas kerekekhez. "ZALESKI WLODZIMIERZ MÉRNÖK LUBLINBAN (LENGYEL KIRÁLYSÁG). A bejelentés napja 1917 január hó 27-ike. Ez a találmány abban áll, hogy a ru­galmas kereket U-vasból való nagyobb álinéröjü abronccsal látjuk el, amely a megfeszített (fölfúvott) gumitömlőt me­net közben sérülésektől, pl. éles tárgyak­ba való ütközés esetén, megvédi. Mellékelt rajzon az 1. ábra a pneumatikus keréknek a védőabroncsban elfoglalt mindenkori helyzetét, a 2. ábra a kereket keresztmetszetben láttatja, végül a 3. ábra egy oldalnézetet tüntet föl. Az (a) abroncsnak (2. ábra) két (b) és (c) oldalfala közül a (c) oldalfal oldható lapos gyűrűt alkot, amelyet a pneumaj tikos kerék behelyezése után utóbbival összekötünk. A (c) lapos gyűrűben (d, e, f, g, h és i) kivágások az abroncsnak a jármű felé néző oldalán pedig (k, 1, m, n, o és p) nyúlványok vannak kiképezve, mely utóbbiak a kivágásokba illenek. A (c) lapos gyűrűn ezenkívül egy (r) szög­vas van megerősítve és az (a) abroncs belső hengerpalástjának belső fölületén egy bőrből, dermatoidból vagy hasonló­ból készült (s) szalag van elrendezve, hogy az (a) abroncs és a megfeszült (föl­| fúvott) gumitömlő között nagyobb súr­lódást érjünk el, vagyis ezen alkatrészeiv­nek egymáson való alesúszását, tehát különösen a gyors menetnél föllépő je­lentékeny hőfejlődést elhárítsuk. Ha a (c) lapos gyűrűt helyére illesztet-i ük, akkor a nyíl (3. ábra) irányában el­forgatjuk addig, amig a (p) nyúlvány az (r) szögvasba ütközik, amikor is utóbbit a nyúlvánnyal szilárdan összekötjük. A leírt elrendezésnél a > pneumatikus hatás semmiféle hátrányos befolyást nem szenved, sőt a keréknek kellő játéka van menet közben a sülyedésre és fölemelke­désre, viszont az abroncs a sérülésektől és idő ^lőtti elkopástól is megóvja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Védőabroncs rugalmas kerekekhez, — azáltal jellemezve, hogy az (a, b) szögvasakból és oldható (c) lapos, gyűrűből alkotott U-alakú abroncsnak a rugalmas kerékénél nagyobb az át­mérője, oly célból, hogy utóbbi az abroncsba beilleszthető és ezáltal a gumitömlő sérülésektől meg legyen óva.

Next

/
Thumbnails
Contents