72304. lajstromszámú szabadalom • Egyrészű összekötő hüvely kerékpárok számára

Megjelent 1918. évi julius hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72304. szára. XX/c. OSZTÁLY Egyrészt! összekötő hüvely kerékpárok számára. OESTERREICHISCHE WAFFENFABRIKS-GESELLSCHAFT CÉG STEYRBEN. A bejelentés napja 1916 december hó 16-ika. Míár ismeretesek egyrészü összekötő -hüvelyek kerékpárok sízámára, melyek hosszhasíték által szétválasztott két tol­dattal és ezek. között elrendezett szorító bütyökkel vanniak ellátva; utóbbi egy vele egy darabot képező kettős csavar fogan­tyúja gyanánt szolgál, mely jobb- és bal­anenetű csavarmenetekkel van ellátva és 1800-al való elforgatásánál a forgás iránya szerint a hüivelytoldatokiat szorítás céljá­ból összehúzzia vagy a hüvely meglazítása céljából azokat szétnyomja. A jelen találmány szerinti összekötő­hüvely már 90°-iíyi elforgatással szorít­ható meg és pedig a szorítóbütyök kö­zépső helyzetétől mindkét irányban, a be-, rendezés egyidejű egyszerűsbbítésével .és alkatrészei számának csökkentésével. Ezt azáltal érjük el, hogy a s'zorító büty­köt két, karral látjuk el, melyek végei oly szemölosöíklet képeznek, melyek nyílásíai­•ban fogaik nyű Inaik ki; utóbbiak egy mind­két végén egyirányú csavarmenettel ellá­tott orsó hosszhornyával állnak kapcso­latban, mely csavarorsó a hüvelytoldato­<kon megy keresztüli A szemölcsök egy­mással szemben fekvő homloikföluletei, mely szemölcsök az orsóra csavart csa­varanyák által eltolás ellen biztosítva van­nak, kiugrásokat hordanak, melyek a szo­rító bütyökiniek 90°-tal való elforgatásánál a nyitott helyzetnek megjelelő középső •helyzetből az egyik vagy másik irányban •a hüvelytoldatok vájataiból kilépnek. Ez­által utóbbiak összeszoríttatnak és így a •hüvelyt a csőaliaikú kerékpáralkatrészen. szilárdan összeszorítják. A csatolt rajz egy ily megszorítható kapcsoló hüvelyt mutat és pedig az 1. ábra annalk oldalnézete, a • % ábra elölnézete, a 3. ábra keresztmetszete az 1. ábra 4—4 •vonala szerint és a • 4. ábra ugyanilyen metszete 90°-kal el­forgatott szorítóbütyökkel, míg az 5. ábra egy bütyökszemölcs belső hom­lok nézet ét mutatja. A hüvely ismert módon az (a) hossz­hasítékkal ellátott (b) csődarabból áll, mely a (c, cl) toldatokat tartja. Ezen tol­datokban az (e) orsó van ágyazva, miely mindkét végén egyirányú csavarmenetek­kel van ellátva. A (d) szorító bütyök két

Next

/
Thumbnails
Contents