72303. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémekhez és más hasonló anyagokhoz való mázanyag előállítására

Megjelent 1918. évi julins hó lO-én. MAGY KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72803. szám. v XVI/e. OSZTÁLY. Eljárás fémekhez és más. hasonló anyagokhoz való mázanyag előállítására. ROTHMÜLLER S. FÉMÁRÚGYÁROS CÉG BÉCSBEN. 4 bejelentés napja 1916 november hó 4-ike. Jelen találmány tárgya eljárás mínden­faijta fémekhez és más hasonló anyagok­hoz való mázanyag előállítására, amely Icülönösen a fekete lemezek és hasonló (anyagok mázolására alkalmas. A talál­mány tárgya nailc az eddig használt fém­mázokkal szemben az az előnye van, hogy tez eljárás terméke a lemezek rozisdás és kiégett fölületeire is tökéletesen tapad, le­hetővé teszi, hogy a lemezeket a legkülön­félébb csákozási müveletteknek vethessük felá, anélkül hogy eiköziben lepattogzások keletkeznének és hogy a bemázolt "tárgya­kat a további rozsdásodástól tökéletesen tnegóvja. A találmány szerint előállított tnáznak egy további előnye abban áll, hogy azt sem hideg, sem pedig meleg víz, tem gőz és époly kevéssé 96 százalékos ^szesz sem oldja, úgy hogv az ilyen máz­ital ellátott tárgyakat könnyen és káros következmények nélkül lehet tisztogatni. Ezenkívül a találmány szerint előállított máz kb. 50%-kal olcsóbb, mint az eddig, használt mázanvagok, amely körülmény különösen a háborús viszonyok folytán megnehezülő anyagbeszerzés mellett je­lentékeny gazdasági előnyt nyújt. A találmány tárgyát képező eljárás lé­nyegében abban áll, hogy naftalint, petró­leumot, ásványolajat és mixiomt benisőleg , összekeverünk egymással és az így nyert keveréket ezután egyideig 60—80° C hő­foknak tesszük ki. Különösen előnyösmek bizonyult az eljárásnak azon kiviteli módja, melynél 10 súlyrész naftalint, 10 súlyrész petroleumot, 40 súlyrész ásvány­olajai és 40 súlyrész mixiont keverünk egymással bensőleg, a keveréket ezután •zárt edényben 180 percen keresztül 60— 80° C hőfokon tartjuk, azután lehűtjük.. A 'masszát mázolás előtt a mindenkori szüik­séghtez képest petróleummal, benzollal stb. hígítjuk. A fölsorolt alkatrészek súly­arányai a kezelendő anyagok természete szerint magától értetödöleg tág határak között változhatnak, sőt egyik-másik al­katrész esetleg egészen el is mairaihat. 1 Megemlítendő még teljesség kedvéért, hogy „mixion" alatt az a kevés kopalból, jól száradó firnisízből, valamint terpeníin­•olajból álló konpozició értendő, amit ara­nyozó alaipmázul szokitalk használni. (K. ö. Lueger lexikon 7. kötet 795. lap.) SZABADALMI IGÉNYIK. •1. Eljárás mindenfajta féinekhez, külö­nösen fekete lemezekhez, valamint más ilyen anyagokhoz való méz-

Next

/
Thumbnails
Contents