72299. lajstromszámú szabadalom • Rovarirtószer

Megjelent 1918. éri Jnlina hó lO-én. MAGY. KIR. SZABADALMI f g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72299. szám. X/h. OSZTÁLY. Rovarirtószer. RUDOLF & AL01S SCHNEIDER CÉG BRÜNNBÉN. A bejelentés napja 1917 jnlina hé 4-ike. Nyers anithiracen rovarokra halálosan Hat azonban ép úgy, mint más hasonló szer, magáiban véve célszerűen, nem hasz­nálható. Azonkívül egyrészt merevsége folytán, másrészt pedig miután az őrlés alkalmával elkenődik magáiban véve fino­man meg niem őrölhető. Azonban nyems antfiraioen. és nagyobb mennyiségű kaolin; keveréke igen jól őrölhető és színe a szo­kásos rovarirtó szerek színéhez hasonló. Ha a nyers anthnacent csekély mennyi­ségű kaolinnal együtt megőröljük és egy alkalmas kötőszert (vasielin, lanolin, állati fiagf növényi zsiradékot sitb.) adunk hozzá, aikkior jól hiawaniáiihiaitdi kenőcsöt kapunk, mely élősdiek elpusztítására igen alkalmas. SZABADALMI IGÉNY. Rovarirtószer, jellemezve nyers anthracen és kaolin keveréke által, mely nagyobb mennyiségű kaolin hozzáadása mellett rovarírt ószer gyanánt, cseikély mieny­nyiségű kaolin és egy kötőszer (vase­•Bn, lanoliin, állati vagy növényi zsira­dék) hozzáadása mellett pedig élősdiek ellen kenőcs gyanánt használható. PMIM irtanÉNirTAnMtAa rniliUn

Next

/
Thumbnails
Contents