72294. lajstromszámú szabadalom • Csattszíjvédő

Megjelent 1918. évi ju%fl hó lO-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72294. szám. XX/d. OSZTÁLY. Csattszíjvédő. PETRUCZ SZILÁRD SZÍJGYÁRTÓ ÉS FRIED MÁRTON BÁDOGOS ÉS SZERELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 május hó 22-ike. Tudvalevőleg a csattal fölszerelt"szíjak a csalihoz kapcsolódó részükön szakadnak ki legkönnyebben. Jelen találmány tárgya oly védőkészülék, mely a szíjaknak ezen túlgyors elszakadását megakadályozza. A találmány lényegében kétrét meghajlított fémlemezből áll, mellyel a csiattot körül­vevő szíjrészt belülről kibéleljük, miáltal a szíj kiszakadás ellen meg van védve. Mellékelt rajzon látheitó jelen talál­mány két példaképeni kiviteli alakja: 1—3. ábrák a védőt mutatják készítés közben, három különböző munkaállapo­íában, 4. és 4a, ábrák a védővel fölszerelt csat • tot mutatnak elől- és oldalnézetben, 5. és 5a. ábrák a védcjt mutatják oly esetben, ha a nyelvnélküli csatira van reászerelve, 6., 6a. és 7., 7a. ábrák végül a 4—5. áb­rák szerinti védővel ellátott szíjcsattot a szíjakkal egyetemben tüntetik föl. A találmány előállítása céljából az 1., vagy 2. áforán látható kicsákózott (b) le­mezt 3. ábrán látható módon kétrét meg­hajlítjuk és azután a 4—5. ábrákon lát­ható módon az (a) szíjcsattkeretre reá­illesztjük. Az (a') csattnyelv számára a lemeznek (b') kivágása van. Ezután a (c) szíjait ismert módon erősítjük hozzá a csattike rethez. Világos, hogy a (b) fém­lemezbetét a (c) szíjat kopás és kiszaka­dás ellen teljesen megvédi. A példaképen bemutatott kiviteli alak­tól jelen találmány számos eltéréssé is készíthető, anélkül, hogy ezáltal lényefjé­ben változást szenvedhetne. SXAJUKAXMI LATMRSK. 1. Szíjcsa'tvédő, jellemezve a csattezíjwak a csattot körülvevő részét kibélelő és száraival a csattszíjnak egymása fekvő részei közé benyúló, kétrét meg-' hajlított fémlemez által. 2. Az 1. alatt igényelt csattszíjvédő kivi­teli alakja, jellemezve annak középré­szén kiképezett kivágás által, melyeit a csatt nyelve keresztül dugható. (1 njria* nellékMM.)

Next

/
Thumbnails
Contents