72284. lajstromszámú szabadalom • Nyakkendőtartó

Megjelent 1918. évi Juliiig hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72284. szám. Vl/a. OSZTÁLY Nyakkendőtartó. EBBRECHT GUSZTÁV MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1910 soreatber hó 11-Ute. Jelen találmány tárgya hajlékony ^anyagból készült nyakendő-tartó, mely egyik végével a nyakkendő hátsó részé­ivel van összekötve, másik végével pedig az ingnyak és a gallér közé gomboltatik be, miáltal a nyakkendőnek eltolódását ^vagy elvesztését megakadályozza. Mellékelt rajz 1. ábrája a tartóval fölszerelt nyakken­dőnek hátsó nézetét, 2. ábra pedig a tartót önmagában tün­teti föl. A nyakkendőnek ihátrészéhe/, simulé­'kofiy anyagból, pld. vászonból készült (a) nyelv van hozzávarrva, melynek szabad végén (b) gomblvuk van, melynélfogva 'ezen nyelvet az ingnyak. és gallér közé gomboljuk, miáltal nemcsak megakadá­•lyoztatik a nyakkendő elcsúszása, hanem maga a gallér is kigombolódás ellen bizr tosítva van. 'Akármilyen erősen is húzzuk, 'meg a nyakkendőt, annak fölcsúszása, vagy eltolódása be nem következhetik. SZABADALMI IGÉNY. Nyakkendőtartó azáltal jellemezve, hogy az engedékeny anyagból készült nyelv­ből áll, mely egyik végével a nyaki kendő hátrószéRez van megerősítve, másik végién pedig gomblyuk van, mellyel az ingnyak és gallér közé be­gomboltatok. (1 rajslap meilékltH*!.' FMUI váhTTÁMA*** ifVMaAM

Next

/
Thumbnails
Contents