72282. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés tüzelőanyagok füstemésztő eltüzelésére

Megjelent 1918. évi julius hó 5-én. MAGY. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72282. szám. Il/c. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés tüzelőanyagok füstemésztő eltüzelésére. CSERNYÁK ANTAL ÉPÍTÓMESTERJELÓLT NYITRÁN ÉS LÖBL ADOLF CS. ÉS K. FŐHADNAGY BUDAKESZIN. A bejelentés napja 1917 jvnia* hó 23-ika. A jelen találmány tárgya eljárás tetszés szerinti tüzelőanyagok füstemésztő eltü­zelésére, ami lényegében abban áll, hogy 'amellett hogy közönséges módon közvet­lenül juttatunk friss levegőt a tüzelőtérbe, még a gáznemüleg elszálló égésterméke­ket egyre ismétlődő körfolyamban vissza is tápláljuk a tüzelőtérbe. A tüzelőtér nyújtja a legkedvezőbb al­kalmat ahoz, hogy . minden eléghető anyag, ami máskülönben a kürtőn át elé­getlenül távoznék, valóban tökéletesen 'eléghessen, úgy hogy a tüzelés ily módon 'füst nélkül megy végbe. A tüzelés hatás­fokát növeljük, ha a gáznemű égéstermé­keket a tüzelőtérbe való visszatáplálásuk •előtt friss levegővel keverjük össze. Jelien találmány a leirt eljárás fogana­tosításához egyúttal berendezést is nyújt, 'amely lényegében abban áll, hogy a tűz­>előtérhez csatlakozó füstcsatorna ai ros­tély alá van visszavezetve, úgy hogy a gázmeműleg elszálló égéstermékek elég­hető részei a legbiztosabban el is fognak égni. Ugyancsak a tüzelés hatásfokát fogja "növelni, ha légnyílásokkal: ellátott, de máskülönben zárt keverőtér van beiktat­va a füstcsatorriába a gáznemüleg szálló égéstermékeknek friss .levegővel való ösz­szekeverése céljából. Azt a hasznos munkát, amit bármiféle tüzelésnek szolgáltatnia kell, pld. kályha­'vagy kemencefüíés, kazántüzelés, stib. síb. <az égéstermékek körfolyamatának bár­mely helyén végeztethetjük. SsAmuuiuii wuni. '1. Eljárás tüzelőanyagok füstemésztő el­tüzelésére, jellemezve azáltal, hogy ' amellett, hogy a közönséges módon közvetlenül juttatunk levegőt a tüzelő­térbe, még a gáznemüleg elszálló égés­termékeket egyre ismétlődő körfo­lyamban vissza is tápláljuk a tüzelő­térbe. % Az 1. igénypontban védett eljárás egy kiviteli módja, jellemezve azáltal, hogy a gáznemű égéstermékeket a tüz­zelőtérbe való visszatáplálásuk előtt friss levegővel keverjük össze. 3. Berendezés az 1. igénypontban védiett eljárás foganatosításához, jellemezve azáltal, hogy a tüzelőtérhez csatlakozó füstcsatorna a rostély alá van visssaai­vezetve.

Next

/
Thumbnails
Contents