72279. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék

H«gJ#tont tai3> éri JuIin8 h6 5-ón. MAGY, SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 72279. szánj. XX/a/9. OSZTÁLY. Rugalmas kerék. D" MOHR WILHELM FOGORVOS, PEUCKERT HUGÓ KERESKEDŐ DRESDENBEN ÉS PRESCHER HERMANN GAZDÁLKODÓ HELLERAUBAN. Á HEI0IF»T«« n^pja i»17 Ubroir HÉ 23-ike. A jelen találmány tárgya oly rugalmas kerék, amely nemcsak gépkocsiknál, ha­nem bármilyen járműveknél is alkalmaz­ható, A keréknek az az előnye van, hogy igen rugalmas, amellett szilárd, egyszerű és könnyen szerelhető. A találmány lényege a következőkben aU: a küllőknek résafcen vagy egészben • Cíavarrúgóküal való helyettesítése, a kül­lőknek a rugók befogása és kioldása vé­gett elálluhatáan való kiképezése, rugal­mas futóikos^Qn-ü, a küllőrúgók kölcsönös összekapesolásia. A találmánynak néhány kiviteli alakját a meglékelt rajzok tüntetik föl, amelye­kén, az 1. ábra az első kivitelű a 2. ábra a második kivitelt, a 3> ábra a harmadik kivitelt, a 4- ábra a negyedik kivitelt, az 5. ábra az 1. ábrának egy részletét, a 6. ábra pedig a keréken alkalmazható Védőszekrényt mutatja. Az (a) agyban, mint az 1. és 5. ábrg mutatja, csavarmenetes (b) furatok van­nak kiképezve és az agyból küllők , indul­nak ki, amelyek a rugalmas (k) futóko­szorút hordják. Ez utóbbi órarúgóacélbói áll s vastagsága és szélessége a minden­kor igényektől függ. A futókoszorú egy­szerű vagy kettős lehet (4. ábra) és egész gyűrűből állhat, vagy pedig gyűrüdara­bokból tehető össze (2. ábra). A futófölü-Ict (r) szögecsekikel vagy más csúszás­gátló eszközökkel van ellátva. A kettős koszorúnál a szöge esek egyúttal a két koszorú összekapcsolására is szolgálnak, mimellett a szögecsek számára hasítékok vannak aikatonaziva, amelyek a koszorúk független játékát lehetővé teszik. A kettős koszorúnál a két koszorú réteg, mint a 4. ábra, közvetlenül egymás fölött feküdhet, azonban ennél lényegesebben jobb az 5. ábra szerinti kivitel. Eszerint a két acélszalag között az (y) betét foglal helyet, amely engedékeny és rugalmas anyagból, pl. azbesztből, nemezből, szö­vetből, alkalmas fémvegyületből vagy más efféléből állhat. A betét az acélsza­lagokat összekötő szögecsek által rögzífe­tetik és azzal a fontos ^hatással bír, hpgy az acélszalagok nem súrlódnak egymás­hoz és ennek' folytán nem hevülhetnek

Next

/
Thumbnails
Contents