72273. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés tökmagnak és hasonlóknak nedves úton való hámozására

Megjelent 1918. éri július hó 5-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 722Í3. szám, XI/c. OSZTÁLY. EljArás és berendelés tökmagnak és hasonlóknak nedves úton való hámozására. MOHACEK MARKO TANÁR KŐRÖSÖN ÉS OVCAClK RUDOLF GÉPÉSZ BOZJÁKOVINÁBAN (HORVÁTORSZÁG). k bejelentés napja 1917 m&roitis 2Iika. Jelen találmány tárgya eljárás és be­rendezés tökmágnaik és hasonlóknak ned­ves úton való hámozására: a találmány tárgya abban különbözik az ismert szá­raz úti hámozási eljárástól, hogy ennél az eljárásnál pl. a tökmagból a külső mag­héj alatti és a mag betét födő zöldes színű hártya a külső héjjal egyidejűleg le lesz hántva és a mag belét teljesem .tisz­tán nyerjük. Ezen körülmény különösen az ily magvakból készítendő olajoknál fontos, mert a sajtolásnál az olaj teljesen tiszta és világos sárga színű. A találmány szerinti eljárás és beren­dezés alkalmas más magvak hámozására is pl. dinnyemag, ugorkamag stb. hámo­zására, úgy hogy egy azon berendezés minden esetben alkalmazható. Ami az el­járást illeti, az a találmány lényegér. ek megfelelőleg abban áll, hogy a magvakat, melyeknek íiziologiai víztartalma még friss állapotukban sem nagy, egy főző, forraló, esetleg egy gőzölő eljárásnak vet­jük ai'á, amire aztán kisajtolás utján a héjak lehómlása és a magbéltől váló tel­jes elválasztása következik be. A következőkben az eljárás egyes fá­zisait ismertetjük. 1. A főzés, forralás vagy gőzölés. A magvakat vízben vagy más megfelelő folyadékban főzzük vagy forraljuk és ézí addig folytatjuk,' míg a (K) bél az (S) hiéj­től és pl. a tökmagnál a zöld belső (1) Kártyától a próbaiképen alkalmazott gyenge nyomás pl. az új jak nyomása foly­tán könnyen el nem válik, miközben a hártya az ujjak között marad. Tapaszta­lat szerint pl. normálisan érett tökmagok­nál ez 25—30 percnyi főzés útán követ­kezik be. A forró vízben való forralás vagy gőzölés kb. ugyaniennyi időt igényel. Meleg vízben természetesen ezen eljárás áztatással hosszabb időt vesz igénybe és pl. langyos vízben cirka 6 órát. Az ázta? tási idő kb. fordítva arányos a folyadék hőmérséklettel. 2. A hámozás, (hántás). A kellőképein gözci i, főzött vagy á2áa­tr4tt (K) magvakat nedves, vagy kivtH száraz, de belül nedves állapotban az (1 és 2) hengerek között (2. ábra) melyek ellenkező forgási iránnyal bimaik, zúz* zuk. A henger egymás közötti távola állít­ható és szabályozható és annak a magvak zúzásánál kb. a magvak vastagságának kell megfelelni. Helyes beállítás mellett

Next

/
Thumbnails
Contents