72271. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csonthéjmagvú gyümölcsöknek ipari földolgozására

Megjelent 1918. évi julius hó 5-én. MAGY. gJW KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72271. szám, IV/b. OSZTÁLY. Eljárás csonthéjmagú gyümölcsöknek ipari földolgozására. DR KOPPER ADOLF VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS SCHEIBLER EDE VEGYIPARI GÉPGYÁRI IGAZGATÓ BUDAPESTEN. A bej«l«ntés napja 1917 augasatns hó 5-ike. Csonthéjmagú gyümölcsökből eddig vagy pálinkát, vagy ízt avagy hasonló gyümölcskonzervet állítottak elő. A pár linkának nagyüzemben való főzése azon­ban azzal a hátránnyal volt egybekötve, hogy a több hétig húzódó erjedési idő tar­tamára igen jelentékeny terjedelmű er­jesztőtérre volt szükség, ami a gyümölcs­nek értékesítését tetemesen megnehezí­tette. A jelen találmány célja a csonthéjmagú gyümölcsnek a nagyipari igényeknek megfelelően rövid idő alatt való földol­gozása lehetőségét megteremteni, illető­leg az összes kezelési időt 2—3 napra le­csökkenteni. Az eljárás lényege a következőkben áll-A friss gyümölcsöt sajtolás, oentrifugáaás, áttörés sitib. utján minél több nedvétől meg fosztjuk. Ez úton az összsúlynak kb. 50 százaléknyi részét gyümölcsnedv alakjá­ban kapjuk meg. A nedv alkalmas anya­élesztő hozzáadása mellett 36—72 óra alaít teljesen kierjed, mire ismeirt foiyto. nos működésű lepáríolókésizMéken, rend­szerint azonban rektifikálás ós deflegmá­lás nélkül lepároljuk. A gyümölcszamat javítására erjedés köziben zúzott magva­kat keverhetünk a lébe. A gyümölcsma­radékot aziután húsra és magra különítjük el, mely célra áttörő (passzírozö) gépet használhatunk. A magvakat olajgyártásra, a magtól megfosztott gyümöloshúst pedig gyümölcskonzerv gyártására használjuk föl. Ezien a módon nagy mennyiségű gyü­mölcs dolgozható gyorsan föl és menthető meg az elromlástól. Az eljáráshoz sokkal kevesebb munka- és raktárterület szüksé­ges, mint az eddigi gyümölosföldolgozó módoknál. A 3. alkatrésznek (nedvnek, húsnak, miagnia|k) elkülönítése természetesen más sorrendben is történhetik, pl. lehet már magát a friss gyümölcsöt is a magtól megT fosztani és a már magtialanított gyümöl­csöt vagy egész tömegében, vagy pedig csak a sajtolás, centrifúgázás vagy áttörés útján kivont nedvet egymagában dolgoz­zuk föl pálinkává, vagy gyümölcsborrá. A mag mandulájából olajat vonunk ki. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás csonthéjmagú gyümölcsöknek ipari földolgozására, azáltal jellemez­ve, hogy a friss gyümölcs nedvét, hú-

Next

/
Thumbnails
Contents