72254. lajstromszámú szabadalom • Villamos váltóállító berendezés

Megjelent 191ÓTÍ julius hó 5-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI fm HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72254. szám. t V/a/2. OSZTÁLY. Villamos váltóállító berendezés. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MOVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A kijtlnUi napja 1916 októbar hó 3-ik». Zlafibbség* 1915 okUbtr hó 7-ike. A találmány oly villamos váltó-állító berendezésre vonatkozik, amelynél a váltó nyelvével összefüggő átkapcsoló szerkezet rölék vezérlő áramkörében fekszik. A találmány szerint a rölék a munka­vezeték mellett fekvő csúszó kontaktuson át tápláltatnak és az egyik vagy másik szolenoid tekercsét kapcsolják a váltó­állító áramkörébe. Ezt az áramkört a munkavezetékben szigetelve elrenidezelt kontaktusdarab az alatta bekapcsolt mo­torokkal átmenő kocsi révén zárja. Az új elrendezésnek az az előnye az ismertekkel szemben, hogy a váltó nyel­vével nincs egy állandóan feszültségre kapcsolt mágnestekercs, sem pedig ily kapcsoló összekötve, tehát a földbe be­ágyazott részek szigetelésének nehézségei ki vannak küszöbölve. A szóban jövő kapcsolóknak továbbá csupán egyszerű kontaktusaik vannak, ami az állandó jó üzemet biztosítja. Végül igen fontos előny van még abban, hogy az áramszedő bil­lenésekor a váltó kétszeri állítása elke­rültetik. A csatolt rajzon kiviteli példa gyanánt a találmány szerinti kapcsolás vázlatosan van föltüntetve. Az (a) munkavezeték mellé vaA sze­relve a (b) csúszó kontaktus; a munka­vezetékben elrendezett (c) szigetelt kon­taktus a (d) rölétekercsen át van az (a) munkavezetékkel összekötve. A (d) rölé­tekercs az (e) kapcsolót vezérli, amely­nek egyik kapcsa a fölső vezetékekkel, a másik pedig a (h) átkapcsoló (f) és (g) kontaktusával van összekötve Az átkapcsolóban két (i) és (k) rölé­íekercs van, amelyek egy-egy kapcsukkal a (b) csúszó kontaktushoz, másikkal pe­dig az (o) váltó rudazattal vezérelt át­kapcsoló (mn) kontaktusaihoz csatlakoz­nak. A (h) 'átkapcsolónak további (p) és (q) kontaktusai a váltót állító (r) és (s) szolenoid egy-egy kapcsával állanak ösz­szeköttetésben. E szolenoidok ellenkező­kapcsai, valamint a váltó-állító szerkezet (o) rudazatával vezérelt (u) átkapcsoló emeltyű a földhöz vannak kapcsolva. A berendezés a következőkép mű­ködik: Ha a nyíl irányában egy jármű közle­kedik a váltóhoz, ekikor az áramszedő

Next

/
Thumbnails
Contents