72252. lajstromszámú szabadalom • Szivarkahüvely

/f Megjelent 1918. évi julios hó 5-én. HAGY. SZABADALMI Knt HIVATAL 72262. szám. Vl/e. OSZTÁLY. Ssívarkahövely. • > RAKÓWITZKY# S ELMAN GYÁROS BÉCSBEN. • bejelentés napja 191? jnniu hó 5-ika. Áz e^dig használatos, szivarkahüvelyeknél igen hátrányos, hogy szopók^s hüvelyek­nél a szopóka papírja égni vagy izzadni kezd, ha a dohányzó túl messzire szívja el a szivarkát, amidőn a szopóka égési ter­mékei a füsttel együtt a dohányzó, szájába jutnak. Szopóka nélküli szivarkánál vi-. szont az ujjat vagy ajkat megégethetjük. E hátrányokat a jelen találmány meg­szűnteti. . A találmány lényege abban ajl, hogy a hJüively, szopókás szivairkák esetében, azon a résaen, amely a szopóka fölső szé­lének közelében fekszik és az utóbbi fölső szélét oly ismert anyagai impregnáljuk, átitatjuk vagy bevonjuk, amely, a papír e részeit tűzállóvá teszi. Szopóka nélküli szivarkáknál a hüvely szélét készítjük ki ekJöépen. Természetesen az egész szopó­kát is kezelhetnők a leírt módon. SZABADALMI IAÉMT. Szivarkabüvely, azáltal jellemezve, hogy a hüvely vagy a szopókája is azokon a részeken, amelyek' a dohány töltés végén feküáznek oly ismert anyaggal vannak impregnálva, átitatva vagy be­vonva, amely a papírt tűzállóvá teszi. i . » IWMKAM mi*U*I H

Next

/
Thumbnails
Contents