72251. lajstromszámú szabadalom • Szivarkahüvely

Megjelent 1918. évi június hó 19-én. MAGY SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 72251. szám. VI/©. OSZTÁLY­SzivarkahÜTely. RAKOWITZKY SELMÁN GYÁROS BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 májú hó 29-ike. Ismereteseik olyan szívarkahüvelyek, melyek szopókájáfoan vattából vagy efélé­ből álló dugasz van elrendezve. Ez a vaitita a káros nikotingőzöket abszorbeáló szer­rel van telítve. A találmány tárgya oly szivarkaihürvely, melynek a szopókájában ninos vatta, hia­niem maga a szopóka vagy annak részei vannak a füstöt nikotinmentesílő szerrel ipipregnálva. Ezáltal a szivarkabüvelyek előállítása lényegesen egyszerűbbé és ol­csóbbá válik. < A mellékelt rajz a találmány tárgyának két foganatosítási alakját mutatja. Áz 1. ábrán a szopóka egyik foganatosítási alakja fölgöngyólítve, a » 2. ábrán oldalnézetben és a 3. ábrán az összesodort szopóka fölül­nézetben látható. A ' 4., 5. és 6. ábrán a második foganatosí­tási átok hasonló nézetei láthatók. A találmány értelmében iá (b) szopóka (a) csúcsait" toldatait vagy csipkéit a füs­töt nikotinmentesítö, isimert szerrel im­pregnáljuk, az impregnált szopókát össze­sodorjuk és a hüvelybe toljuk. Természe­tes, hogy az egész szopókát vagy annailc szélét i® impregnálhatjuk. SIABADALMI ISÉKT. Szivarkahüvely, azáltal jellemezve, hogy annak szopókája, illetve a szopóka ré­szei, pl. csúcsai, csipkéi, szélei sitb. a füstöt nikotinmenitesítő, ismert szerrel vannak impregnálva. (1 rajzlap melléklettel.^ 1M1X 4.*v»*-l4iaMAr, IWC*M>1I>»

Next

/
Thumbnails
Contents