72244. lajstromszámú szabadalom • Keresztezés és váltó vasúti illetve közúti vágányok számára

Megjelent 1918. évi janim hó 19-én " MAG7. ^ KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72244. szám. v/a/l. OSZTÁLY. Keresztesét és Tiltó vasúti ill. köiúti vasúti vágányok számára. BRUMMER GYULA FÖLÜGYELŐ RESICABÁNYÁN. A bejelentés napja 1914 iebroár hó 2S-ik». A találmány tárgya keresztezés és 7. ábra pedig ugyanaz, az egyenes vá­gányra állítva, 8. ábra a 6., illetve 7. ábra 8—8 vonala szerinti függélyes hosszemtszete, 9., 10., 11. és 12. ábra a 6., 7., illetve 8. ábra 9—9, 10-10, 11—11, illetve 12— 12 vonalak szerinti függélyes keresztmet­szetét mutatja. Amint a 2—4. ábráiban látható, az (1) könyöksín (2) törési pontja és a (3) ke­resztezési ék azon (4) pontja közé, mely szilárdsági szempontból már elegendő szélességgel bír, a mozgatható (5) ékda­rab van iktatva, amely a keresztezés hosszirányában fekvő (6) tengely körül lenghet. A (6) tengely végcsapjai fölfelé a keresztezés félköralakú (7) hídjaihoz támaszkodnak, míg alulról a keresztezés (8) hidjai szolgálnak az ingó ékdarab alátámasztására. A 2. és 4. ábraibeli helyzetben az (5) ékdarab a (9) és (10) vágánydarabok kö­zött létesít összeköttetést, ha pedig az (5) ékdarabot átbillentjük a 4. ábráiban pontozottan föltüntetett (5') helyzetibe, úgy a keréknek a (11) vágánydaraibról a (12) vágánydarabra való átvezetésére szolgál. A találmány tárgyát képező kereszte­váltó vasúti, illetve közúti vágányok ré­szére. A találmány tárgyát az jellemzi, hogy a keresztezés, illetve elágazás helyén a különböző irányokat megszabó síndarab egy a futótfölület alatt fekvő, hosszirányú vízszintes tengely körül a sinek, illelve a váltószekrény fala által határolt szög­gel kilengethetően olyként van ágyazva, hogy a mozgatható síndarab, illetve váltónyelv a jármű súlya által könyök­sinek, illetve a tősín felé szoríttatik és így állásában biztosíttatik. A mellékelt rajzban 1. ábra egy váltó és keresztezés alap­rajza, teljes fővasuti kitérőben. 2. ábra a keresztezés alaprajza nagyobb léptékben, 3. ábra a 2. ábra 3—3 vonala szerinti hosszmetszete, 4. ábra a 2. ábra 4—4 vonala szerinti keresztmetszete, 5. ábra pedig az ingó ékda rabnak a váltóállító rudazattal való kapcsolata az 1. ábra 5—5 vonala szerinti nagyobb lép­tékű keresztmetszetben, 6. ábra a váltó nyelvének nagyobb lép­tékű alaprajza, az íwágányra állítva, »

Next

/
Thumbnails
Contents