72235. lajstromszámú szabadalom • Gumisarok

Megjeleni 1918. évi jirnius iio 19-é.i. MAGY. gftv KIR. SZABADALMI IBb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72235. szám I/b. OSZTÁLY Gnmisarok. GOTTLIEB MAX KERESKEDŐ WIENBEN. A bejelentés napja 1916 noromber hó 27-ike. A találmány tárgya levehető gumisa­rok és lényege,. hogy az alsó sarokrész külső falát íámkeret zárja körül, mely­nek befelé irányuló megerősítőszárnyai, melyeken a megerősítőcsavarok áthatol­nak, az alsó sarokrész vájataiba vannak sűlyesztve. A gumisarok vagy egy darab gumiból állhat, melynek alsó része a fémkeretbe van helyezve, sőt ezen lefelé kissé túl is nyúlhat, vagy pedig a keret fölött fekvő gumirészből és a kereten belül lazán fekvő bőrrészből lehet össze­téve, mely utóbbit csak a belső keretfal lerézsalése tartja fogva. Ezáltal a gumisarok anélkül, hogy a járás rugalmassága szenvedne, megkí­méltetik, minthogy a járófölületet most a b'őrbetét és a fémrész képezik. Ezenkívül mindkét rész kevésbé kopik és könnyen kicserélhető. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak ezen két foganatosítási alakja van példaképen feltüntetve. és pedig az 1. ábrán a sarok alulnézete, a 2. ábrán a kétrészű sarok keresztimet­szete, a 3. ábrán ezen kiviteli mód fémkeret^ metszetben és a 4. ábrán a második foganatosítási alak keresztmetszetben látható. Az élreálíított (a) fémkeretnek a be­felé irányuló (b) nyúlványai vannak, melyek kissé a keret alsó szélén belül fekszenek és az (í) megerősítőcsavtarok átdugására való lyukakkal vannak el­látva (1. és 2. ábra). A kereten belül fek­szik a célszerűen bőrből készült alsó (c) sarokrész vagy betétdarab, melynek ki­vágásaiba a (b) nyúlványok beleillenek. A siarok ezen részét, mely a keret pere­mén kissé túlnyúlhat, csakis a keret belső falának lerézselése (3. ábra) tartja fogván A (c) betétdarabon fekszik a (d) gumi-i sarok, mély az (f) megerősítőcsavaroik útján az (e) cipősarokra van osavarolva (2. ábra). Az (f) csavarok fejei a (b) nyúlványoknak a keret szélén belül való elrendezése folytán nem nyúlnak túl á sarok járófölületén. A 4. ábrán föltüntetett foganatosítási alaknál a külön betétdarab elmarad, il­letve egy darabot képez a gumisarokkal, mely a keret fölött kissé vékonyítva van és a (b) szárnyak számára való kivágá­sokkal van ellátva.

Next

/
Thumbnails
Contents