72234. lajstromszámú szabadalom • Újítás repülőgépeken

Megjelent 1918. évi juniaa hó 19-éu. HAGY. gjgv KIR. SZABADALMI FG G HIVATAL . SZABADALMI LEÍRÁS 72234. szám. V/h. OSZTÁLY —^^^aaaagi Újltái repülőgépeken. GYÖRFFY JÓZSEF GYÓGYSZERÉSZ MOSONSZENTJÁNOSON. A bejelentés rí apja 1916 október hó 9-ike Jelen találmány tárgya újítás repülő­gépeken, mely ujílás a repülés tökéletes­bítését és a repülés biztonságának, nem­különben a térbeli méretek korlátozása mellett a repülőgépek emelőképességének fokozását célozza. Az eddigi repülőgép péknél csak a szárny vagy szárnyak al­kották a lebegtető • fölületet, a jelien újí­tás értelmében ellenben a lebegtető fölü­let egy vagy rendszerré csoportosított több egyenszárú hegyesszögű háromszög vagy nagyjából ilyen alakú fölület, mely hegyesszögével a menetirányba néz. A fölüled sík vagy homorú, sima vagy hul­lámos lehet és több lebegtető fölület al-;. kalmaztatása esetén ezek viszonylagos elrendezése tetszőleges. Ezen lebegtető fölület vagy fölületek oldaleltérítések megakadályozására a há­romszög vagy hasonló alakú idotm he­gyesszögébe eső átlójában vagy ezen átló­val párhuzamosan a lebegtető fölület síkjára merőleges egy vagy több irányító síkkal vannak fölszerelve. A lebegtető fölület vagy fölületek lebe­gésének biztosabbá tételére, nemkülön­ben az egész szerkezet térbeli emelésére a lebegtető fölület vagy fölületek egy vagy több szárnnyal kombinálhatók. Ezen repülőgép kormányzására a he­gyesszög átellenében lévő oldal, vagyis a lebegtető sík hátsó részié, • a lebegés mélységének szabályozására alkalmas módon, például csuklóval meghajlítható mélységi kormánnyal, az oldalifányítá^ céljából pedig a fönt említett irányitósík hátsó része irányítókormánnyal van el­látva. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett kiviteli alakjában van föl­tüntetve, nevezetesen az 1. ábra a hegyesszögű háromszög­alakú lebegtető fölület fölülnézete, a 2. ábra az ásóalakú lebegtető fölület ugyanily nézerte, a 'ó. ábra két párhuzamos irányítósíkkal fölszerelt lebegtető fölület fölülnézete éa oldalnézete, a 4. ábra Károm ily irányítósíkkal ellá­tott lebegtető fölület fölül- és oldalné­zete, az 5. ábra a szárnnyal kombinált lebeg­lető fölület hosszmetszete, ahol is a szárny tengelye a lebegtető síkba esik, a C. ábra ehhez hasonló elrendezés, ahol a lebegtető fölület egy, ezen kívül eső tengelyű szárnnyal van ellátva, a 7. ábra oly elrendezés hosszmetszete,

Next

/
Thumbnails
Contents