72228. lajstromszámú szabadalom • Párhuzamos kovácsoltvas satu

Megjelent 1917. évi junius ho 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HÍVATAL SZABADALMI LEI R AS 72228. szám XVl/d. OSZTÁLY. Párhuzamos kovácsoltvas satú. BURGHARDT ANTAL LAKATOSÁRÚ ÉS VASSZERKEZETI GYÁROS BUDAPESTEN. AL bejelentés napja 1917 májas hó 26-ik». Az eddig ismeretes párhuzamos satúk öntöttvasból készülnieik és a pofák egy égy darab acélból valók, melyek két-két vas­menetü csavarral az öantésre vannak erő­sítve. Ennek a szerkezetnek az a hátránya, hogy a fölerősített acéildarab csakhamar meglazul s így a satú használhatóságát lényegesen csökkenti, továbbá tekintve, a satú anyagát (öntöttvas), semmiféle ne­hezebb munkára vagy kalapácsübésire nem alkalmas. Ismeretesek azonkivűl az úgynevezett stájer satúk, melyek ková­csoltvasból állanak ugyan, azonban ezek nem párhuzamos működésűek. Ezzel sízemben a találmány tárgya oly pár­huzamos satú, mely egészében ková­csoltvasból all, vagyis az ismeretes ková­csoltvas stájer satúk párhuzamossá lettek téve. Azonkivűl a satu forgózsámolyra is szerelhető és végül tűzi saitú gyanánt is kiképezhető, mely egészen kovácsoltvas­ból készül és a földhöz van erősítve. A ta­lálmánybeli satunál, ellentétben az isme­retes satúnál, a külső pofa mozog el, a belső satúpofa pedig helytálló. A találmány tárgyát képező párhuza­mos kovácsoltvas saitú a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjaiban van föltünteitve, nevezetesen az 1. ábra a satú oldalnézete munkapadra szerelve csukott pofákkal, alátámasztó­val, a 2. ábra ugyanannak elölnézete, a 3. ábra fölülnézete, a 4. ábra pedig oldalnézete alátámasztó nélkül nyitott pofákkal, az 5. ábra a satú függőleges kuzéphossz­metszete, a 6. ábra vízszíntes metszet az 5. ábra A—B vonala szerint, a 7. ábra a külső mozgó satúpofa oldal­nézete, a 8. ábra metszet a 7. ábra e—f vonalán, át, a 9. ábra metszet a 7. ábra C—D vonalán át, a 10. ábra a belső állópofa claalnézete, illetve hosszmetszete az alátámasztóval együtt, a 11. ábra függőleges metszet a 10. ábra X—Y vonalán át, a 12. ábra nézet, illetve függőleges metszet a 10. ábra T—U vonalán át, a 13. ábra vízszintes metszet a 10. ábra II—II vonala szerint, a 14. ábra függőleges meiszet az 5. ábra p—o vonalán át, a

Next

/
Thumbnails
Contents