72227. lajstromszámú szabadalom • Kerékabroncs gépjárművekhez

Megjelent 1918. évi JuninB hó 19-én. HAGY. / SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 72227. szám. XX/a/2. OSZTÁLY Kerékabroncs gépjárművekhez. H. BÜSSING CÉG BRAUNSCHWEIGBEN A bejelentés napja 1917 májas hó 2-ika. Elsőbbsége 1916 íebrn&r hó 18-ika. A jelen, találmány gépjárművekhez való kerékabroncsra, vonatkozik, mely önálló alkatrészként külön készíthető, szétküld­hető, készletbén tartható és szükség ese­tén a gépjármüvek kerekeire oldalról föl­tolható. K drága és kényes gumi helyett itt, ön­magában véve ismert módon, fát haszná­lunk, melyet vasból való hengeres gyű­rűvel borítunk. Az (a) fagyürű (lásd a mellékelt rajzot) tetszőleges számú da­rabból készíthető és összeállítása után a vasból való, hengeres (b) gyűrűvel vesz­szük azt körül, mely legcélszerűbben me­legen fölhúzíva *az (a) fiagyűrű, ezt össze­fogja. Ilyen-gyűrűket, pl. a hadtápáliomá­sokon nagyobb számban lehet készletben tartani és alkalomadtán oldalról való föl­veréssel illesztjük azokait a gépjárművek kerekeire. Megerősítésük a kerékén "tet­szőleges eszközökkel, pl. csavarszögekkel történhetik, mely célra a gyűrű csavar­lyukakkal lehet ellátva, melyek a kerék­koszorúkban erre a célra elrendezett lyú­kaklkal megegyeznek. SzABiJDAun ieirr. t Kerékabroncs gépjárművekhez, melynek jellemzője egy oldalról a kerékre föl­tolható, főrészeikből összetett (a) gyűrű, melyet egy köréje fektetett henge­res (b) vasgyűrű tart össze. < (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents