72226. lajstromszámú szabadalom • Bőrkímélő elrendezés

V Meglelent 1«18 évi jmiins hó 19-én. MAGY. . SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72226. szám. I/b. OSZTÁLY. Bőrkíméíő elrendezés. Bí^ECKLINGHAUS EBERHARD BÓRKERESKEDŐ ESSEN-RUHRBAN. A bejelentés napja 1916 október hó lQ-ike. Elsőbbsége 1915 december Vó 16-ika. A találmány tárgya bőrkimélők ekeni­iezése és eljárás, melynek segélyével a szögekkel ellátott bőrkimélők az elárusí­tásra szánt kártyalapokon elrendezhetok. Bőrkimélők magukban ismeretesek. El-Srusításuk rendesen oly módon történik, hogy a bőrkimélőket zacskóikba rakják és i szögeket melléjük helyezik. Használat léljából a bőrdarabokat előbb ki kell fúrni is a szögeket beilleszteni, hogy a tal­pakon való megerősítésit eszközölni lehes-5en. Jelen találmány célja főképen az, hogy i bördarabokat hasonló módom, mint az smert, fémből való bőrkimélőket, kártya­apokon szögekkel ellátva lehessen fölsze­•elni és ily állapotban áruba lehessen bo­csátani. A nehézség e mellett abban rej­ik, hogy egyrészt a fejes szögeket az el­rusításra szánt kártyalap hátsó oldala elől a kellő helyen kell beverni, másrészt i kártyalapnak oly vastagnak kell lennie, logy a kiálló szögeket tökéletesen ma­iába foglalja. Egyúttal azonban a szögek­iek nem szabad a kártyalapon oly szilár­lan fogva tartva lenniök, hogy azok a tőrkinK— leszedésénél a bőrdarabokból ihúzódjanak, hanem a bőrdaraboknak a zögekkel együtt az elárusításira való kár­tyalapról az azonnal való fölszögezésre kész állapotban leszedhetőknek kell len­niök. Ezen cél elérésére a találmány szerint a bőrdarabok a szögekkel a későbbi föl­szögezésre meghatározott helyeken láttat­nak el és ellenállóképes, üregek vagy ki­párnázás által elég vastaggá tett alzaton oly módon erőÉttetnek meg, hogy a bőr­darabok leszedésénél a szögek az alzatból könnyen kihúznátok legyenek, A gyakorlati foganatosítás különböző módon eszközölhető. A bőrkimélőfcnek szögekkel való ellátása után pl. a szögek oly alzatba nyomhatók be, melynek alsó rétegében gumiszerű vagy nyújtható anyag van elhelyezve, mely . a behatolt szögeket körülzárja és ily módon nem szándékolt kiesésüket megakadályozza, anélkül, hogy a kihúzást gátolná. A szögek­kel való ellátás más módja abban áll, hogy a bőrkimélőket formalemezbe he­lyezzük és erre többszörös, összeenyvezett réteget, hullámos kéregpapirt helyezünk. A formalemezen megfelelően vezetett lyu­kasztó segélyével a szögekkel való helyes fölszerelésnek megfelelő lyukakat egyide­jűleg. verjük ki a hullámos kéregpapir­lapból, mire a kéregpapirlap hátsó oldala

Next

/
Thumbnails
Contents