72211. lajstromszámú szabadalom • Ászokhordó

Megjelent 1918. évi junins hó 19-en. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72211. szám. IV/a. OSZTÁLY Ászokhordé. MASCHINENBAU-ANSTALT HUMBOLDT CÉG CÖLN-KALKBAN. A k«i«lMt*i napja 1*16 deoamber hó 28-ika. Iliöbb»^« 1»1« február hó 17-ike. Az erjesztő és főleg a sörfőző iparban az ás2okhordók teljes megtöltése (vagy telten tartása) és utólagos tisztogatása, mely hor­dókban erjedési folyamat megy végbe, ne­hézségeiket okoz. Az első nehézség, a teljes megtöltés és telten tartás tekintetében, a hordóknak a lefolyatás miatt szükséges ferde helyzetéből és a hordó tartalmának erjedési munkájából, a kitérjeszkedósböl és az összehúzódásból származik. A to­vábbi nehézséget, a tisztogatásnál, a hordó 'belsejében szükséges ide-odaijárkálás és az ott niem« mindig hozzáférhető tisztoga­tandó helyek okozzák. Általában elegendő a hordó belsejének tisztogatására a hordó kifecskendezése. Alapos tisztítás többnyire csak ott lesz szükséges, ahol az említett erjedesből származó lerakódások (élesztő stb.) össze­gyűlnek, almi mindig a hordónak leghoz­záférhetlenebb fölső részében fordul elő. Eltekintve a tisztogatás foganatosításának nehézségétől, a túrerős kefélés és súrolás folytán a hordó bevonata (máza stb.) is könnyen megsérülhet. A találmány tárgyát képező ászokhor­űónál ezek a hátrányok teljesen el "vannak kerülve. A mellékelt rajzon: az 1. ábra ilyen, fejarmatúrával ellátott ászokhordót oldalarés elülnézetben ábrá­zol, a 2. ábra magának a fej armatúrának na­gyobb léptékű hosszmetszete, míg a 3. ábra a fejarmatúra egy másik foga­natosítási példájának metszete. Mint az 1. ábrán lakható, a (b) armatú­rának az (a) hordóval való kapcsolata le­hetőleg bő keresztmetszetű, úgy hogy a hordó teletöltésekor a folyadék egyszerű­en behatol az armatúrába is és ebben fölszáll. A fejarmatúránaik a 2. és 3. ábrán föl­tüntetett két foganatosítása példája egy­mástól csak abban különbözik, hogy az elsőt (2. ábra) az (f) és (g) oldal- (hom­lok-) falaik leesavarásávai lehet nyitni és tisztítani, míg a másodiknál (3. ábra) a fö­delet a szárnyas csavaranyák lecsavarasá­val lehet megoldani és eltávolítani. • Ezeken az ábrákon is (a) jelöli a hordó falát, (b) a fejarmatúrát. A kettő közt ai kapcsolatot, a 2. ábra szerint, a (c, d) cső­toldatok és az (e) hollandi csavaranya lé­tesíti. A (b) armatúrának itt két, (f) és (g) • homlokfala van, melyeket önmagában vé-

Next

/
Thumbnails
Contents