72210. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lakkbőr vagy effélének fénykezelésére

Megjelent 1918. éTi jrniius hó 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI g g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72210. szám. XI/A OSZTÁLY i ' Eljárás lakkbőrnek vagy effélének fénjkezclécére. CORNELIUS HEYL CÉG WORMSBAN. A bejelentén napja 1916 október hó 27-ik«. Elsőbbsége 1916 április hó 27-ike. Lakkbőrnek vagy effélének ulfraviolett fénnyel való kezelésénél, melyet pld. kvarclámpák segélyével fejlesztenek, tud­valevőleg mellékreakciók lépnek föl, me­lyek a kifogástalan szárítási folyamatot ..gátolják és késlelteftik. Különösen káros­nak bizonyult az ozon, mely kvarclámpáik alkalmazásánál a rövidhullámú fény által keletkezik. Ezért már a 253309. számú né­met szabadalmi leírásban rámutattunk air­ra, hogy jó eredmények elérése céljából az ozont el kell távolítani, amit bőséges szellőztetéssel érhetünk el. Ezáltal azon­ban, főleg nyáron, forró napokon, nedves levegőt vezetünk be a világítási térbe, mely nedves levegő megint a lakkszárí­tásnál hat kedvezőtlenül. Ezen okból már á 284604. számú német szabadalmi leírásban javasoltuk a levegő­nek jéggépekkel való víztelenítését, mf­mellett azonban kikerülhetetlen, hogy a hőr hőm érsékletváltózásoknak ne legyen alávetve, mely változások a végterméket kedvezőtlenül befolyásolják. Kísérletek igazolták, hogy a kvarclámpa 40° R alatt fekvő hőmérsékleten ozont fejleszt, még pedig állandóan, 40° R fölötti hőmérsékle­teken úgyan, a lámpa fölgyújtásánál szin­tén fejlődik ozon, azonban az ozon képző­dése rövid idő múlva megszűnik.. Ezt a megállapítást a jelen találmány szerint lakkbőrnek vagy effélének fénykezelésére oly módon hasznosítjuk, hogy a kvarc­lámpákat 40° R fölé, még pedig célszerűen 50° R-re hevített levegőben égetjük. Az eljárást gyakorlatilag akiként fogana­tosítjuk, hogy a levegőt többé nem .jéggép­telepekkel víztelenítjük, hanem oly mó­don, hogy a ventilátor áltlal beszívott at­moszferikus levegőt 50° R-re fői melegít­jük. Ezáltal a levegőt oly állapotba hozzuk, hogy nedvességet nem ad le, hanem ellen­kezőleg nedvesség fölvételére alkalmas, tehát száraz. Megemlítendő még az új el­járásnak azon előnye is, hogy a Hőmérsék" let a szárítási folyamat alatt nem szaikít­tatik félbe. SZABADALMI IOÉMYK. 1. Eljárás lalikbőrnek vagy effélének fénykezelésére, utraibolya sugarak se­gélyével, jellemezve, azáltal, hogy a fényforrásokat 40° fölé hevített leve­gőben égetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents