72205. lajstromszámú szabadalom • Tömlőnélküli gummiabroncs mótoros járművek, kerékpárok és effélék számára

ímív ií-i.a-.i.-.io'c^ if..p••• v ' ö'f.iyü. ' Ifl9 -. LEÍRÁS •• • ••••kx.•-.:• 72205. szám. í • XX/a. OSZTÁLY _ ^mmmmmmmmm^m^rnw., m ..u... Bwfe^BBgBagBa^ ^i mnTr mi -íT ^ga^ YBmM fiélkMi gumiakronM métoros járművek, kerékpárok és effélék Barnára. REESER W1LLI KERESKEDŐ BERLINBEN ÉS JÖRSS PAUL ADOLfti CARL KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A bsjelentéa napja 1917 januir kó 17-ike. XUSbbwifp 1910 aafliuitni hó 29-ike. A találmány tárgya javított kerékab­roncs, mely az ismert légabroncsok ösz­szeS előnyeit egyesíti anélkül, hogy ezek hátrányait is mutatná. Az új kerékab­roncs különös élőnye, hogy sérülések ellen gyakorlatilag tökéletesen meg van védve. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyiának néhány foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a találmány értelmében szer­kesztett kerékabroncs járműkerék tal­pára szerelve keresztmetszétben, a 2. ábráír egy másik foganatosítási alak keresztmetszetben, a 3. és 4. ábrán a 2. ábra A—A vonala szerint vett metszetek nagyabb lépték­ben; az 5. és 6. ábrán a találmány tárgyánál alkalmazott feszítő fémgyűrű ltét szeg­mensének összeköttetési módja van be­mutatva; a ' 7. ábrán az ezen feszítőgyürű ós az ab­roncs szokásos köpenye között elrende­l»ett gumivánkos távlati képe látható. A ^ '8., 9., 10. és 11. ábrán a feszítő fém­l^grűrti' ~"két szegmenséneik vagy végeinek pft&s összeköttetési módja, a 12. és 13. ábrán pedig a feszítőgyűrű, a belül elrendezeti második fémgyűrű és a közéjük iktatott gumigyűrű kapcsolá­sának előnyös foganatosítási alakja van föltüntetve. \ Az 1. ábrán (1) az abroncs hajlékony köpenye, mely szokásos módon vászon­betétes gumiból áll. A (2) gumivánkos szorosan a gumiköpeny belső fölületéhez simul és a sugárirányú (c\) nyílások so­rával van ellátva, melyek a vánkos egész szélességén és kerületén el vannak osztva (7. ábra) és melyek lehetővé te: szik, hogy a gumi menetközijen a rugal­masság eléréséhez szükséges módon ki­terjedhessen. A (2) gumivánkos előnyö­sen egy darabból áll. A (2) vánkosnak az (1) köpenyben való rögzítésére és a köpenyhez való szo­rítására a lapos, rugalmas^ célszerűen acélból készült (4) gyűrű szolgál, mely köralakura van hajlítva olykép, hogy át­mérője a (2) gumivánkosénál valamivél kisebb legyen. Hogy a (4) acélgyűrűt a (2) gumivánkoson nehézség nélkül el­rendezhessük, a gyűrűt, több szegmens­ből állíthatjuk össze, melyek összekötése magábanvéve ismert módon úgy történik,

Next

/
Thumbnails
Contents