72193. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kosár előállítására

Megjelent 1918. évi junins hó 12-én. MAGY i SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 72193. szám. Vl/f. OSZTÁLY. Eljárás kosár előállítására. KOPPER ANTAL BANKIGAZGATÓ SZEGEDEN. A bejelentéi napja 1916 <október hó 19-ike. Ennek a találmánynak tárgya kosár, (kézi, piaci, úti, stb. kosár) vagy gyümölcs, üveg, avagy egyéb törékeny holmi szállí­tására való tartány (burkolat, emballage). A találmány lényege, hogy fagyapotot kötéllé sodrunk vagy fonattá fonunk s az igy nyert kötéllel (fonattal) egy előzetesen elkészített vesszővázat, mely a kosár (bur­kolat, kivánt alakjával bír, körüli ónunk s a vesszőváz körülfonását mindaddig foly­tatjuk, míg a kosár (tartány) minden olda­lát a fagyapotkötél, illetőleg a fagyapotfo­nat be nem borítja. Az így készült kosár (burkolat) fala kellő ellenállás (szilárd­ság) mellett oly lágysággal bír, hogy a belé helyezendő tárgyakat minden töréstől, zú­zód óstól megóvja, anélkül, hogy a tárgya­kat külön szalma-, se'lyempapirois-, stb. burkolattal kellene körülvenni, illetőleg a kosarat (burkolatot) ilyennel külön ki kellene bélelni. A kötél, illetőleg a fonat vastagságának és tömöttségének változtatásával külön féle célra alkalmas kosarat (burkolatit) állíthatunk elő. SZJLBADALMI IGÉNY. Eljárás kosár Vagy hasonló tartány előállí­tására, jellemezve azáltal, hogy fagya­pótból kötelet sodrunk vagy fonatot fo­nunk s az így nyert kötelet vagy fona­tot a kosár vagy tartány kivánt alakjá­val biró vesszővázra fonjuk, úgy hogy a fagyapotkötél illetőleg fagyapotfonat a vesszővázat egymáshoz simuló mene­tekkel (rétegekkel! veszi körül s a ko­sárnak (tartánynak) falait (fenekét, födelét) alkotja. MLLM É n < TAmmA* nvomcAM Mmnn

Next

/
Thumbnails
Contents