72192. lajstromszámú szabadalom • Késelrendezés szalagvágógépek számára

Megjelent 1818. ért junina hö 18-én. HAGY. SZABADALMI Km. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72192. szám. Xlll/d. OSZTÁLY. Késelrendeséa ezalagrágó gépek ssámára. FERD. EMIL JAGENBERG CÉG DÜSSELDORFBAN. A b«jeUntí« sapja 1*17 aaár«i«a hó 0-iV*. Iliöbb»*g»1917 január bó aJM&e. A jelen találmány tárgya szalagvágó gé­peknél alkalmazható késelrendezés. A ta­lálmány főként a késeket tartó gyűrűk ki­képzésére vonatkozik és abban áll, hogy a kihajlított vágóéllel biró kések kétszere­sen rúgalmassá vannak téve. A jelen el­rendeáfes a vágószerk«zietet jelentékenyen megjavítja s ennek ellenére a vágószerke­zet' olcsón előállítható. K találmánynak, egy kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti fol, atoelyen az 1. ábra a késhenger és ellenhenger egy részének hosszmetszete, a 2. ábra pedig* körösztmetszete. A találmány szerint a kihajlított (6) vá­góélekkel biró (2) kések, amelyek ismert módon vékony, magokban véve is rugal­mas lemezekből készülnek, lazán vannak a kúpos fölületű (1) közbenső gyűrűkre helyezve, amelyek kúpos fölületűkön az ismeretes gyűrűtalakú (3) csavarrúgókat vagy másféle rugalmas gyűrűket hordják, -ahol ez utóbbiak a (2) kések (6) éleit a (4) ellenkésekhez szorítják. Az (1) közbenső gyűrűk szélessége az előállítandó szalagok szélességének - felel meg, mimellett a gyűrűk egy darabból vannak előállítva és oly kiképzéssel bír* nak, hogy (5) hátlapjukkal a szomszédos késeket élülső fölületűkön megtámaszt­ják, amennyiben ezt a kések (6) vágóélei­nek a (4) ellenkésékhez való támaszko­dása nem gátolja. Hogy az (1) gyűrűk könnyen és olcsón megmunkálhatok legyenek célszerű azo­kat puha anyagból, pl. cinköntvényből vagy efféléből készíteni. ÖSABA.DAUÍI I6ÉITTKK. 1. Késelrendezés szalagvágó gépek szá­mára, jellemezve azáltal, hogy a kihaj­lított szélekkel biró, vékony és önma­gokban rúgalmas (2) kések (1) köz­benső gyűrűkőn lazán ülnék, amelyek­nek kúpos felületére a késeket a (4) .el­lenkésekhez szorító gyűrüalakú v (3) csavarrúgók vagy affélék vannak he­lyezve. 2. Az 1. igénypont szerinti késelrendezés kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a (2) késeket és (3) csavarrúgókat hor­dozó (1) gyűrűk égy darabból vannak előállítva és szélességük a vágandó sza­lagok szélességével egyeiflő, mimellett a gyűrűik úgy vannak kiképezve, hogy (5) Hátlapjukkal a szomszédos késeket, amelyeknek élei az ellenkésekhez fe­küsznek elülső fölületűkön megtá­masztják. (1 rajzlap melléklettel.) MLA1 irilpl^llV rAÜMtAv MWDAM

Next

/
Thumbnails
Contents