72185. lajstromszámú szabadalom • Hajtómű szabadon lengő síksziták számára

Megjelent 1918. éri janiiul hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72185. szám. x/i. OSZTÁLY. smassssas^ssa^^Bsssm^aBmBs^mB^am^m^B Hajtómű szabadon lengő aíksziták sasámára. A. WETZIG CÉG WITTENBERGBEN. A bqelentés napja 1917 jano&r hó 13-ik». Elsőbbsége 1916 április hó 26-ika. A mellékelt rajzon homloknézetben föl­tüntetett, szabadon lengő síkszitákhoz való Hajtóműnél a hajtótengely egy tengelyben fekvő két (a, b) részből áll, melyek közül csak iz egyik (b) van a (c) lengő súllyal és a (bl) csappal mereven összekötve; a "(bl) csap ismert módon támaszkodik a síkszitakeretben elrendezett (d) golyós csapágyra; aZ (a) és (b) tengelyrészek kö­zött (x) köz van hagyva, mely a második • (a) tengelyr észen pl. csúcsos csavarrá! megerősített (e) hüvely által hidaltatik át, mely egyúttal a (b) tengelyrészt mint teYi­gelykötés úgy fogja körül, hogy a helytálló (b) rész hajtás közben az (e) hüvelyben eltolódhat. Ezen elrendezéssel azon lénye­ges előny jár, hogy az (el) csúcsos csavar vagy más egyenértékű eszköz oldása után az (e) kapcsolási hüvely az (a) tengely­rész mentén eltolható és a (c) lengősúly a (b) és (bl) részekkel együtt kiszedhető, anélkül, hogy úgy, mint eddig, az egész hajtólmüvet szét kellene venni, illetőleg t a hajtótengelyt fölső csapágyából ki kel­lene szedni. SZABADALMI IGÉNY. Hajtómű szabadon lengő síksziták szá­mára, azáltal jellemezve, hogy a'hajtó­tengely két egymástól köz hagyásával tartott (a, b) részből áll, melyeiknek alsó fh) része a (c) lengősúllyal és a (bl) csappal, mely utóbbi ismert mó­don támaszkodik egy golyós csapágyra, helytállóan van összekötve, míg az (x) közt oldható (e). kapcsolási hüvely hi­dalja át, amelyben a helytálló (b) ten­gelvrész hajtás ködjén eltolódik. (1 raj<lap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents