72184. lajstromszámú szabadalom • Eljárás zárt stukturájú termékek, pl. műbőr, nemez, japánpapír és effélék előállítására

Megjelent 1918. éri junius bó lO-én. 7 MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 72184. szám. Xl/a. OSZTÁLY. / Eljárás xárt struktúrájú termékek, pl. műbőr, nemes, japánpapir és effélék előállítására. SCHMID TRAUGOTT GYÁROS ÉS FOLTZER JÓZSEF MÉRNÖK hornban. / A bejelenti* n*pj* 1016 ftaguastua hó 28-ika. Xlsflbbiige 1915 szeptember hó 23-ikft. A jelen találmány tárgya eljárás zárt struktúrájú termékek, pl. műbőr, nemez, japánpapír és effélék előállítására, mely azon alapszik, hogy a kártolt és nemezeit (kuszált) rostbundát olyan appretáló­gépbe tesszük, mely a rostbundába nyo­más alatt valamely cellulózeoldatot, pl. viskose vagy rézoxidammonia-céllulózeol­datot héngerel be, azután valamely cellu­lózemegkeményítő folyadékon, pl. lúg­vagy savfürdőn vezetjük át. Ily módon rendkívül szilárd, zárt strukturálú termék áll elő. A kártolt rostbunda nem fehérí­tett, vagy csak gyengén fehérített, vagy tel­jesen fehérített és utánkezeléssel vízmen­tessé tett, egységesen vagy különbözően festett rostanyagból, pl. pamutból, ramie­ból, háncsból, gyapjúból, selyemből, vagy műselyemhulladékakból lehet készítve. Az eljárás gyakorlati foganatosításához pl. a mellékelt rajzon bemutatott appre­tálógépet használhatjuk. A kiindulási anyagot a rajzon nem lát­ható egyszerű vagy kettős kártolögépen, a szokott módon, teljesen egyenletes rost­bundává kártoljuk. Közvetlenül a kártoló vagy gyaratológép mögött a bundát ke­resztbefektető asztal; úgynevezett ke­resztbunda, vagy blemierkészülék van el­rendezve, mely a hosszirányban fekvő, ff kártológép fésűje (peigneurje) által le­adott rostokat keresztülkasul fekteti. Az így létesített, jól kiegyenlített rostbundát (A) gombolyag alakjában a (G) appretáló­gépbe vezetjük. Ez á gép két, (J, J) emelő­szerkezet és (K) terhelősúly hatása alatt álló (B, Bl) nyomóhengerrel van ellátva, mely hengerek egyike érdesítve vagy ro­vátkolva van, másika pedig gumibevona­tot hord. A (B, Bl) nyomóhengerek sza­bályozható, hidraulikus nyomással dol­goztatnak. Ennek a (C) appretálógépnek (Bl) alsó hengere a (D) kádba merül, mely cellulózeoldattial van megtöltve. Ez a cellulózeoldat az (E) bevezetőasztal köz­vetítésével a (B, Bl) nyomóhengerek közt keresztülvezetett rostbunda részére kötő­anyagúi szolgál. A (D) kádba merülő (Bl) alsó henger a rostbundához cellulózeoldat tot juttat, pontosan úgy, mint ahogy a sző-, vetappretúránál az appretáló anyagot vagy a telítő enyvet juttatják* a szövetbe.' A (B) fölső henger ezt a cellulózeoldatot a nemezrétegbe nyomja be,, míg a felesle-

Next

/
Thumbnails
Contents