72175. lajstromszámú szabadalom • Kővágó csákány

Megjelent 1918. évi juni us hó 10 -én. MAGY. Wk KIR. SZABADALMI fpjj g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72175. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Kővágócsákány. LÖFFLER GYULA KERESKEDŐ SZOMBATHELYEN. A bejelentés napja 1917 azeptember hó 20-ika. A njalmászatban használt eddigi kő­vágó csákányok azzal a nagy hátránnyal bírnak, hogy a vágóéi eltompulása esetén a csákányt kovácskézbe kellett adni, ami csak a csákány rovására történt, mint­hogy a kovágs az edzést rendszerint ko­vácsszénnel végezve, az acélt cseresznye­piros helyett fehérmelegre tüzesíti, miál­tal az acél szilárdságát veszti és előbbi jósága többé helyre nem hozható. így a legjobb minőségű kővágó csákány tönkre van téve. » Ezzel szelmben a találmány tárgya oly kővágó csákány, mely fogóba zárt ki­cserélhető és az eltompulás, illetőleg leköszörülés mérvében utánállítható acél­pengéből áll. Ezen készülék szerkezete egyszerű, működése pedig zajtalan és amellett, tekintve- nagymérvű kihasználá­sát, az eddiginél sokkal olcsóbb is. Gya­korlati szempontból főelőnye, hogy spha kovácskézbe adni nem kell, mert eltom­pulás esetén egyszerűen le kell köszö­rülni. A találmány tárgyát képező kővágó csákány a csatolt rajzom példakép vett foganalosítási alakjában van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán a szerszám elölnézete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. ábra egy részlet metsziete az 1. ábra A—B vonalán át a 4. ábra a szerszám nyitott nézete külön­álló pengével, végül az 5. ábra a nyélbe helyezett csákány né­zete. A szerszám két főrészből áll, az (a, a) fogóból és az e közzé helyezett (b) pen­géből. Úgy a fogó, mint a penge acélból készül. A penge két végén (c, c) élekkel van ellátva, oldallapjain pedig egymás alatt több kettős (f) kampóval van ellátva, melyek az (a) fogókarokban egymással szemben kiképezett (d) nyílásokba, ille­tőleg ezek rézsútos (e) fölületéibe kapasz­kodnak. Használatbavételnél az (a) fogót ki­nyitjuk és közbehelyezzük a (b) pengét úgy, hogy 4nnek kétoldalán lévő (f) kam­pók a velük szembe kerülő (d) nyílásokba illeszkednek, mire a szerszámot a (h) nyél (g) fejrészében kiképezett, hátrafelé keskenyedő furatba dugjuk. Már az első vágásnál a penge (f) kampói odaszorul­nak a (d) nyílások (e) rézsútos föiületei­hez és a kapcsolás mindvégig a legszilár­dabb fog maradni.

Next

/
Thumbnails
Contents