72173. lajstromszámú szabadalom • Csúszás elleni védővel ellátott patkó

\ Megjelent 1918. évi junins hó lO-én. MAGY KIR. SZABADALMI KSa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72173. szám XX/b. OSZTÁLY Csúszás elleni védővel ellátott patkó. KNIELING GEORG VEZÉRÜGYNÖK HANNOVERBEN. A bejelentés napja 1916 junius hó 30-ika. A találmány csúszás elleni védőbetéttel ellátott patkókra, még pedig főleg L-alakú szárkereszitmetezettel és az egész belső te­ret kitöltő betéttel ellátott patkókra vonat­kozik. A találmány célja, hogy a betétet a pat­kó növekvő kopásánál is biztosan rögzítse. Á patkó azonkívül a csúszás elleni képes­ség támogatására különös kiképzést nyer, mely lehetővé teszi, hogy a paitkósiarkot a patkó futófolületével egy vonalba vagy ahoz közel helyezhessük el. A betét rög­zítésére az alapsíkkal illetve a patkó leme­zével egy darabban öntött, szögalakú rög­zítő peckekef alkalmazunk, melyeknek vízszintes, hegyes szárai, sérülések meg­gátlására, a patkó peremei alatt feküsznelk ugy, hogy a betét körülbelül fél magasság­ban rögzíttetik. A sarok elhelyezése céljár ból a patkószárak végei szögalakban gyön­gítve vannak. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpeni foganatosítási alakját szem­lélteti. Az 1. ábra alaprajz. A 2. ábra hosszmetszet. A 3. áibina további metszet. (a) egy aicélöntvényből vagy efféléből való lapos patikó; mely kerületén kiemel­kedő (e) szegéllyel van ellátva, melyen (f) nyúlványok vannak kiképezve. Az (f) nyúlványok, melyek a különböző igénybe* vételek folytán a patkó oldalain célszerűen keskenyebbek, mint elől, az (e) szegély merevitésére szolgálnak. A két-két szegély közötti (k) mezőkön helyenként (b) szögek vannak elrendezve, melyeknek csúcsai szögalakban befelé vannak hajlítva. Ezek a szögek az alap­lemezbe vannak beöntve. A (b) szögek rögzítésére az (a) alaplemezen (kl) ki­emelkedéseket rendezünk el (2. ábra). a (g) furatok a patkónak a patán való föl­erősítésére szolgáló szögek átverésére valók. A patkó két oldalrésze a (d) kengyel útján van egymással összekötve, melynek az a különös rendeltetése, hogy az alkal­mazandó betétnek a ló patájába való be­hatolását meggátolja. Ugyanazt a célt szolgálja az alaplemézben elől elrende­zett (i) nyelv. A* (h) és (hl) nyúlványok ismert módon arra szolgálnak, hogy a patkónak a patán való elcsúszását meg­akadályozzák. Minit) a 3. ábra mutatja, a patkó szárai L-alakúak. Csúszás elleni védelem gyanánt egy olajjal és kátrány­nyal itatott kötelet helyezünk be a pat-

Next

/
Thumbnails
Contents