72172. lajstromszámú szabadalom • Fém tetőfödőlemez

Megjelent 1918. éri Jnnlm hó lO-én. MAGT. KIR. SZABADALMI fj^ g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72172. szám. VIII/b. OSZTÁLY. Fémtetőföddlemez. HALÁSZ MÓR VENDÉGLŐS LÉVÁN. A bejelentés napja 1914 jaliat hd»8-ik*. A találmány tárgya fém-tetőfödőJemez, amelynek segítségével a tetőt nem szak­értő is minden segédeszköz és különleges munka nélkül befödheti. A találmány lényege abbain áll, hogy a fémből való tetőfödőlemez a fölső élén lehajlított karimával, egyik oldalélén ki­emelkedő dudoirodással, másik oldalélén pedig a szomszédos lemez dudorodásába kapaszkodó, fölhajlított karimával van el­látva. A mellékelt rajzion a találmány tárgyá­nak egy foganiatosítási alakja példaképen van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a kész tető egy részének táv­lati képe, a 2. ábrán a födőlemez fölülnézete és egy­másra merőleges két síkban vett metsze­tei, a 3. ábrán egy gerincfödőlemez nézetei Három különböző oldalról és a 4. ábrán két pár födőlemez távlati képe nagyobb léptékben. A négyszögletes (a) fémlemez a fölső élén a lehajlított (b) karimáival van el­látva, amely a lemez felrakásánál a tető­lécbe kapaszkodik. Az (a) lemez egyik ol­dalélén a (c) dudorodás van kiképezve, amelybe a szomszédos lemez megfelelő ol­dalin kiképezett, lefelé hajlított (d) kari­ma kapaszkodik. Az (e) gerincfödőlemez ív alakban van görbítve és homlókélein szintén a (c) du­dorodással, illetőleg a (d) karimával van ellátva. A gerincfödőlemez megerősnesére saját rúgalmassága szolgál, esetleg a meg­erősítés szogezés alíal vagy más módon biztosítható. A találmány tárgyát képező födőlemez azonfelül, hogy fölszerelése rendkívül könnyen és gyorsan eszközölhető, az eső és hó behatolása ellen tökéletesen biztos iető előállítását teszi lehetővé. SZABADALMI iaáamtK. 1. Fém-tet őfödőlemez, azáltal jellemezve, hogy a fémből való lemez a fölső élén lehajlított karimával, az egyik oldalr élén dudorodással, a másik oldalélén pedig a szomszédos lemez oldalélének dudorodásába kapaszkodó, fölfelé gönv bített karimával van ellátva. 2. GerinicfödŐlemez az I. igénypontban védett födőlemezekhez, azáltal jelle­mezve, Hogy a fémből való lemez ív­alakban van hajlítva és végélein dudo­rodással, illetőleg kariimával van el­látva. (1 rajilap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents