72167. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kávépótléknak borsóból való előállítására

Megjelent 1918. évi Junins hó lO-éa. HAGY. ^jW KI& SZABADALMI ptjjf l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 1 72167. szám. IV/e. OSZTÁLY. Eljárás kávépótléknak borsóból való előállítására. HECHELBACHER FERENC VEGYÉSZMÉRNÖK MONORON. k bejelentés napja 1917 április hó 17-ika. A jelen találmány tárgya eljárás oly ter­mék előállítására, mely a pörkölt és meg­őrölt kávébtab teljes pótlására, illetőleg luszorítására alkalmas. Ezen termék bor­sóból készül. A borsókávé íze és zamatja erősebb, de mégis kevesebb cukrot igé*» nyel, úgyszintén minden szurrogátum vagy más keverék nélüul csupán egyetlenegy anyagból, még pedig erős tápszerből lé­vén előállítandó, 14 napig is képes meg­romlás nélkül elállani, míg a közönséges kávé 2—3 nap múlva már élvezhetet­lenné válik; végül a borsóikávé hideg álla­potban teljesen cukor néllkül is jól iható. Mindent összefoglalva, a borsóitávét, an­nak aromás illata és kellemes íze, más­részről annak az emberi szervezetre káros behatású koffeanmentessége oly élvezeti cikké teszik, mely tisztán1 ,) avagy tejjel keverve a babkávé teljes mellőzését ered­ményezheti. Az eljárás legelső során a borsó (mely­nek legalkalmasabb faja az úgynevezett Vikitoriaborsó) megszárittatik, mert lesze­dés utáni zöld állapotban nem alkalmas földolgozásra, majd az ismert módon sylo­sokban való légmentes elzárás és kezelés által zsizsiktől mentes! tte tvén éis rosta­rendszer, valamint speciális gépek utján megtisztíttatván, zárt pörkölő kemencékbe kerül, ahol folytonos forgatás közben ad­dig pörköltetik, míg a hevítés folytán, ki­olvadott zsiradék anyagból egy feketés­barna, kávéarom'álioz teljesen hasonló il­latú izzadságréteg képződik. Ekkor a ke­mencék kinyitandók, hogy a ki párolgás elillanjon, mert különben a borsökávé égetett zamatot kapna. A megpörkölt borsó azután zárt edénybe kerül, ahol a borsószemek a kávéíillajtú gőzöknek reá­juk való lecsapódása folytán lehűlnek. Az ekként készült kávépótlék előállítására a' következőkép jáirhatunik el: Megőrlés után 1 liter vízbe 5 dkg." borsó­kávét és esetleg még y2 dkg. pótkávét ve­szünk, mely utóbbi azonban teljesen el is maradhat és ekkor helyébe még V2 dkg. borsókávé teendő Hozzá. Midőn a víz forr­ni kezd a borsókávét beöntjük és jól fel­főzzük. míg a hab a fölszínről eltűnt. A főzés helyesen zárt edényben eszközölte­tik. A borsókávét ezután áitszűrés után még ülepedni hagyjuk. SZABADALMI IGÉMT. Eljárás kávépótlék előállítására borsóból, jellemezve azáltal, hogy akár a szárán megérett borsót, akár a mesterségesen

Next

/
Thumbnails
Contents