72166. lajstromszámú szabadalom • Tengelyszög biztosító

Megjelent 1918. éti június hó 10-én. i MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72166. szám. XX/b. OSZTÁLY­TengeljBEÖgbiztosító. VERMES DÁVÍÖ VENDÉGLŐS KARÁNSEBESEN. A bejelent** napja 1917 szeptember hó 12-ike. « Jelen találmány tárgya Lengelyszög-biz­tasító, mely a szögnek üzem közben tör­ténő kiesését biztonsággal megakadá­lyozza. Lényegében ez a tengelyszög-biztosító a tengelyszög fölső részén kiképzett, ol­dalt elálló láricszenisaerü kengyelből ós az ebbe kapaszkodó, a hüvelyt átfogó gyűrű­höz erősített, rugalmasan széjjelfeszülő fo~ - gókarokból áll, mely részek a hüvelyre húzva egymásba akaszthatók, azon célból, hogy a szöget rögzítsék. Á rugalmasam széjjelfeszülő fogókarok szabad végeiken át vannak hajlítva, mely athajlítások a tengelyszög láhcszeimszerű kengyelébe kapaszkodnak. A találmány tárgya a csatolt rajzon pél­dakép vett fogamatosítási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábrán oldalnézetben a 2. ábrán fölülnézetben és a 3. ábrán elölnézetben. Az (a) tengelyre a (b) hüvely van föl­húzva. A (b) hüvelyt a tengelyhez, vala­mint a lőcsöt a. (c) tengely szöggel rögzít­jük, mely fölül oldalt elálló láncszemszerű (d) kengyellel van ellátva. A (b) hüvely külső végére (e) gyűrű van Ráhúzva; ezen gyűrű fölső részén (g) ék van kiképezve, melyhez oldalt a széjjel­álló rugalmas (f) karok vannak erősítve. A karok szabad végei (h)-nál be vannak hajlítva, illetve visszahajlítva. Az (e) gyűrűt (f) karjaival fölfelé iá­húzzuk a (b) hüvelyre, azután a lőcs fölte­vése után a (c) szöget az (a) tengely és a (b) hüvely megfelelő furatába dugjuk, úgy hogy a (d) kengyel az (e) gyűrű (f) karjai fölé kerüljön, mire utóbbiakat ösz­szenyomjuk és a (c) szög (d) kengyelébe dugva eleresztjük, amikor is a széjj el fe­szülő (f)' karok a kengyel belső oldalai Hoz. a (h) áthajtások pedig a kangyeire támaszkodnak. Ily módon a tengelyszög kiesés ellen biztosítva van. SZABADALMI IGÉNYEK. J . Tengelyszög biztosító, jellemezve a ten­gelyszög fölső részén kiképezett oldalt elálló lánoszmszerű kengyel és egy a hüvelyt átfogó gyűrű által, melynek fölfelé rugalmasan elálló karjai a ken­gyelbe kapaszkodnak és ezáltal a ten­gelyszöget kiesés ellen biztosítják. 2. Az 1. igényben védett tengelyszög biz­tosító foganatosítási alakja, azáltal jel­lemezve, hogy «a tengelyre fölhúzott hü-

Next

/
Thumbnails
Contents