72165. lajstromszámú szabadalom • Jobb és balfelé nyíló ajtóhoz ablakokhoz és máseffélékhez egyaránt használható pánt

M«-«.)eleiit 1918. évi jtmius hó 7-én MAGY. ^ K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72165. szám. VIH/d. OSZTÁLY. ji^ieei5fiiiiejieB5iíSi^56BBiii6^5iiiS^wÉ mmmámmmmi^mSmmmmmm •MNMnMHáMHMHriiMaHMMHMMM Jobb- éa balfelé .nyíló ajtókhoz, ablakokhoz és máaeffélékhez egyaránt használható pánt. ÜRGE NÁNDOR VASKERESKEDŐ LOSONCZON. A bejelentés napja 1917 aagaazt** hó 18-ika. Az eddigi ajtó- és ablak pántok, mint ismeretes, úgy vannak kiképezve, hogy a jobboldal felé nyíló ajtókhoz, és ablakok­hoz való pántok nem voltak alkalmazha­tók a baloldal felé nyíló ablakokhoz és ajtókhoz, és viszont; ami a gyakorlati kö­vetelményeknek nem felelt meg Ezzel szemben a találmány tárgya oly pánt, mely egyaránt alkalmas jobb- vagy balnyílású ajtókhoz és ablakoikhoz. Lényegében ezt az új pántot az jellemzi, hogy a fölső és az alsó tövisekhez tartozó pántszárnyaik kivehetően vannak a tövi­sekkel összekötve, úgy hogy a pántszár­nyak megfordítása és rögzítése által ugyanaz a pánt az előzővel ellenkező nyí­lású ajtóhoz válik alkalmassá. A találmány tárgya a csatolt rajzon pél­dakép vett foganatosítási alakjában van főltüntetve, nevezetesen az 1. ábra egy jobbnyílású ajtóhoz, vagy ablakhoz való pánt nézete, a 2. ábra ugyanezen pánt nézete balnyí láisú ajtóhoz való alkalmazásában, a 3. ábra nagyobb léptékű függőleges kö­zépmetszet a töviseken át. A pánt fölső (a) szárnya lazán van a (c) tövisre ráhúzva és ezen (d) csavarok se­gélyével rögzítve. Ugyanily módon az alsó (b) szárnyrész is lazán veszi körül az alsó rövidebb (e) tövist és ezen a (dl) csavar segélyével van megerősítve. Jobbnyílású ajtókhoz vagy ablakokhoz az összekap­csolt részek az 1. ábrabeli helyzetben van­nak. Ha ezt a pántot balnyílású ajtólehoz vagy ablakokhoz kívánjuk alkalmazni, úgy egy szerűen oldjuk a (d, dl) csavarokat, az (a) és (b) szárnyrészeket töviseikről lehúzzuk és megfordított helyzetben azokra ismét tráhuzzuk és a ~(d, dl) csavarokkal meg­erősítjük. Vagyis a pántszárnyak most oly helyzetben vannak, hogy az előbb fölül volt (1, 3) éleik (1. ábra) alulra kerülnek, (2. ábra), a (2, 4) élek pedig, melyek előbb alúl voltak, fölfelé kerülnek. Az alsó tövisre való ráerősítés céljából az alsó pánt hüvelye felső részén (f) fúrat­tal bír, melybe a (dl) csavar beerősMtetik. Ez az új pánt rendkívül egyszerűen és minden szakértelem nélkül ellenkező nyí­lású ajtókhoz és ablakokhoz átalakítható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Ajtó- és ablakpánt, azáltal jellemezve, hogy a fölső és alsó tövisekhez tartozó pántszárnyaik kivehetően vannak tövi-

Next

/
Thumbnails
Contents