72164. lajstromszámú szabadalom • Villamos csengő

Megjelent 1918. évi iunius hó 7-én. MAGY. gA* KIR. SZABADALMI H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72164. szám. VII/j. OSZTÁLY. Villamos csengő. SCHAEFER ALEXANDER ÜZEMMÉRNÖK MYSLOWITZBAN. A hójelentés napi a 1917 augusztus hó 29-ike. Az eddigi csengőknél, melyeknél a ha­rang és az elem egymástól meglehetősen távol vannak elhelyezve, azt a hátrányt mutatják, hogy igen gyorsain fölmondják szolgálatukat. A találmány lényege abban áll, hogy egy rendes villamoscsengő közvetlenül egy tartós eleimmel van ellátva, aminő például a közönséges zseblámpáknál al­kalmaztatik. Az így szerkesztett csengő nem mondja föl szolgálatát, erős hangot ébreszt és igeíi tartós, amennyiben az elem hesszú ideig működik. Ha több szobát egy közös csengővel akarunk ellátni, akkor csakis a szobáik vezetékét a fővezetékkel kell összekötni. Az elem kífáradasát gyen­gébb csengés által vesszük észre, mire az elemet egyszerűen kicserélhetjük. A csa­tolt rajz 1. ábráján a találmány szerinti csengő elölnézetben és 2. ábráján oldalnézetben van föltün­tetve. A találmány j|rtelmében a szokásos vil­lamos (a) csengő közvetlenül egy (b) tar­tós elemmel van ellátva, minek megfele­lően a (c) vezetéket úgy kapcsoljuk, hogy az áramkör zárásánál a (b) elem áram­köre az (a) csengőre hasson. A tartós elem kicserélésénél csakis a (d) csavarokat kell oldani és az (a) szekrénykét a tartós elemmel együtt az (f) kampók oldása után le kell venni ós az elhasznált eleimet egy újjal kell fölcserélni- Az elem fémszalag­jait kézzel akként hajlítjuk, hogy a (g) kapcsokba illeszthetők, mire az (e) spek­' rénykét a csengővel újból összekötjük; .az (e) szekrényke célszerűen egy (h) kon­zolon nyugszik. A fővezeték oldott vezeté­keit az elemmel újból a (d) csavarok se­gélyével összekötjük, mire a kicserélés megtörtént. Egy további előny abban áll, togy ezen csengő használatánál sok vezetéket taka­rítunk meg, mivel az eddigi csengőknél a vezetéket a távollevő elemhez kellett vezetni, továbbá az eddig drága elemeik és azok fölállításához való berendezések elesnek. Az egész berendezés tehát lénye­gesen egyszerüsbül ós olcsóbbá lesz. SZABADALMI IGÉNY. Villamos csengő, azzal jellemezve, hogy; közvetlenül egy tartós elemmel van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) PALIM náaníNVTámMÁa wvsmtM »MM>MTE*

Next

/
Thumbnails
Contents