72160. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bádogok ónozására

Megjelent 1918. évi jnnins hó 7-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 72160. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás bádogok ónozására. C. PAETOW ÉS H. LIPPMANN CÉGEK BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 február hó 26-ika. Slsöbbsége 1916 február hó 26-ika. Az ónozást műszakilag úgy viszik ke­resztül, hogy a bádogokat az ónfürdőbe mártják vagy a fürdőn keresztülvezetik. Ezzel az eljárással a bádogok csak két­oldalasán ónozhatók, haibár számos hasz­nálati célra az egyoldalt való ónozás is "legendő volna. Az egyoldalas ónozás keresztülvitelére már ismeretessé vált egy eljárás (lásd a 492588. SÍ. amerikai szabadalmi leírást)* mely szerint két bádoglemezt viasszal, ragaccsal, enyvvel vagy más effélével egyesítenek és együttesen ónoznak. A bá­dogok egyesítésére ajánlott szerekkel azonban a föladat nem oldhafó meg. A szerves ragasztóanyagok az ónfürdőben elolvadnak és a bádogok egymástól elvál­nak, úgy hogy ismét csak kétoldalas óno­zást kaptunik, amennyiben az ón a bádo- -gok összeköltetésénék megszűnte után a bádogok belső oldalára jut. Az egyoldalas óiíozás még akikor sem vihető keresztül, h« a 492588. számú amerikai szabadalmi leírásban kizárólag említett szérves ös&ze­kötőanyagok * helyett szervetlen forraszt használunk, mert minden ismert forrasz ónt v esz föl és ígV ismét csak ón jut a bádogok belső oldalára is. A találmány tárgyát képező eljárással mindezen hátrányok elkerültetnek. Az eljárás lényege abban áll, hogy az ónozandó bádogokat levegő lehető kizá­rásával egymásra fektetjük és ezt követő­leg azok széleit autogén vagy elektromos hegesztéssel vagy forrasztással egyesítjük olyképen, hogy a két bádog az ónozáa közben is egymáshoz közel fekszik. A bá­dogok belső oldala az ónt nem veszi föl, míg a külső fölületek szokásos módon ónoztatnak. Az ónozott bádogoknak pl. konzerv­dobozokká vagy effélékké való földolgo­zásánál a szükséges darabokat kivágjuk vagy kicsákozzuk, ami által az egymás­sal előzőleg egyesített bádogok egymástól különválnak. A hegesztett széleket az ónozás után levágjuk és ezáltal a bádogok széleit egy­mástól különválasztjuk. Az eljárás kivihetősége nem volt előre várható, mert annak a veszélye forgott iönn, hogy a bádogok közé bezárt levegő az ónfürdő melege folytáa kiterjed és a bádogokat egymástól elszakítja, mixnel­lett az ónfürdő szétfröccsenése is bekö­vetkezett volna. t

Next

/
Thumbnails
Contents