72156. lajstromszámú szabadalom • Helytálló teknőkkel bíró simítógép bársony és hasonló bolyhos szövetekhez

iwí8. <"ri junius hri 7-én. MAGY. gftg KIR. SZABADALMI WM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72156. szám. Xiv/b. OSZTÁLY Helytálló teknőkkel biró simítógép bársony és hasonló bolyhos szövetekhez. c. a. gruschwitz cég zittaö/m olbersdorfban. A bejelentés napja 1917 február hó 3-ika. Elsőbbsége 1914 junius hó 19-ike. A jelen találmány szerinti bársonyhoz és hasonló bolyhos szövetekhez való tek­nős simítógép az ismert' gépektől abban különbözik, hogy a teknők helytálló el­rendezése mellett a hengerben sugárirány­ban elmozdítható rúgalmas simítólécek­nek úgy a helytálló simítóteknőktől való távolsága, mint rugalmas nyomása is sza­bályozható. Ezzel elérjük, hogy minden simítóléc az árúnak a teknőn való áthaladásánál minden helyen állandó nyomással fekszik a szövethez, vagyis a simítólécek mindig pontosan követik a teknő görbületét, mi­vel a mellékelt rajz la. ábráján látható vázlat szerint, amelyen (a) a teknőket, (t) a hengert és (d) a símítóléceket jelzi, (r) egyenlő manad (r^-vel. Azon körülmény folytán, hogy a simí­tóléceknek úgy a teknőktől való távolsága, mint saját rúgalmas nyomása is beállít­ható, a lécek természetes kopása minde­nztt egyenlő mérvű lesz, ami más szerke­zeteknél neim következik be. A találmány szerinti géppel tehát jobb hatás érhető el, mivel a lécek nem ütnek, hanem simítniak és igazítanak, amely munkamód az utókezelésre szolgáló hen­geres simítógépeket feleslegessé teszi. A találmánynak egy kiveli alakját a mellékelt rajz tünteti fel, amelyen az 1. ábra a gép homloknézete, a 2. ábra pedig a hengerek az előbbivel 90' szöget bezáró nagyobb léptékű részle­ges hosszmetszete és oldalnézete. A (d) simítólécek mindegyike két (n) csapszöigön ül, amelyek közül a (t) hen­ger mindkét homlok végén egy-egy van súgárirányban elrendezve. A henger mind­egyik homlokvégén az (n) csapszögek az (r) könyökemelők útján az (s) gyűrűvel vannak csuklósan összekötve, amely a henger hossztengelye mentén eltolható. E célból az (s) gyűrű az (1) harántcsap ut­ján oly módon van az (i) hüvellyel összer kapcsolva, hogy ez utóbbinak hosszirányú mozgásaiban részt vesz, azonban amellett elfordulhat anélkül, hogy az (i) hüvelyt befolyásolná. Hogy az (s) gyűrű az (i) hü­velyhez képest könnyen elfordulhasson, az (1) harántosap és az (i) hüvely haránt­fölületei közié (m) golyóágyak vannak ik­tatva. Az (i) hüvely mint csavaranya a (h) tengely menetein űl, amely tengely (k) bakban elforgatható, azonban el nem tol­ható. Azonkívül a (h) tengelyre a (g) csi­gakerék és az (o) fogaskerék van erősítve, ahol az előbbi az (e) kézi kerékkel ellá-

Next

/
Thumbnails
Contents