72154. lajstromszámú szabadalom • Bármely furattal ellátott zárdióhoz használható kilincspár és ehhez való kulcslyukpajzs

Megjelent 1918. évi juni us h é 7-én. MAGY. gg^ KIR. szabadalmi jbff hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72154. szám Vlll/d. OSZTÁLY. Bármily furattal ellátott zárdióhoz használható kilincapár és ahhoz való kulcslyukpajzs. varga jános lakatos budapesten. A b*.i»lf;ntés napja 1916 julin« hó 20 ika. A találmány tárgya oly kilincs, mely főképen a használatban lévő záraknál a rézötvözetekből készült kilincsek kicseré­lésére alkalmas és lényegében abban áll, hogy a négyszögletes nyílással ellátott zár­dióLáii mindkét kilincs kúpalakú négy­szögletes része foglal helyet, úgy hogy egy és ugyanazon kilincspár bármily nyílás­sal ellátott zárdióba tolható. Ezen kilincs­pár olykép van kiképezve, hogy az egyik kilincsnek a dióban fekvő négyszögletes része egy csavarorsóban végződi!;, mely a másik kilincs cs/avarmenetű részével vaij összekötve. Utóbbi kilincs egy hüvely .ütai van körülzárva és egy áthatoló csap­szög révén azzal szilárdan összekötve, míg a dióban fekvő vége szintén négy­szögletes és kúpalakú. Tekintettel arra, hogy a használatban lévő záraknál a zárdió, illetve a kilincs 'i essz tengely és kulcslyuk közötti távol­ság ' ; YOH határok között változó a ta­lálmány szerint a kulcslyukat borító pajzs függőleges irányban beállítható.. Ezen ki­lincs a rézőtvözclokbSl készült kilincsnek pótlására alkalmas és ezen előnyösen vas­ból készült kilincs bármely létező ajtózár­hoz használható és arra minden szakis­meret nélkül fölszerelhető. Mellékelt rajzon a találmány tárgya van föltűn tetve. Az / 1. ábra a kilincspár metszete és részben oldalnézete, A 2. ábra a kulcslyukpajzsnak elölnézete. Az (a) zárdió egyik felében (b) kilincs kúpalakú és négyszögletes (c) része foglal helyet, mely (d) csavarorsóban végződik. Ezen csavarorsó a másik (b1 ) kilincs (c) hüvelyével van összekötve. Utóbbi ki­linct, (f) hüvely által*van körülzárva és (g) csapszög segélyével azzal szilárdan összekötve. Az (1) hüvelynek a zárdióban íekv-j k1 ) része szintén négyszögletes és kúpalakú, úgy hogy bármily nyílással biró t: i ó b a 1) e vezethető. A kulcslyukat borító (g) pajzs fölső és alsó részén (h, h1 ) hossznyílásokkal van ellátva, melyeken kérésziül az (i, i1 ) csa­varok hatolnak, úgy hogy a pajzs hossz­irányban beállítható és a csavarok meg­húzásával bármily helyzetében rögzít­hető. , SZABADALMI ISÉHYEK. 1. Bármily furattal ellátott zárdióhoz használható kilincspár, azáltal jelle­mezve, hogy a négyszögletes furattal

Next

/
Thumbnails
Contents