72152. lajstromszámú szabadalom • Cipőfűzőzsinór

Megjelent 1918. évi junins hó 7-én. " MAGY. gfe^ Kffi. szabadalmi HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72152. szám. I/i. OSZTÁLY Cipőfüzőzsinór. A. RUDOLPH CÉG WIENBEN. A bejelenté* napja 1017 ax«pt«mber hó 28-ika. A cipőfűzőzsinórok szabad végein al­kalmazott bádoghüvelyek könnyen meg­lazulnak és lehullnaik. Ha pedig a zsinór­nak ilyen fémlemezihüvellyel kimerevített végére véletlenül rálépünk, úgy a hüvelyt szélesre lapítjuk, mikor is az már nem fér át a cipő fűzőlyukain, amellett el is törhetik és ekkor könnyen beleakad a ruházat alsó résziébe és azt megrongálja, vagy pedig a cipő ki- és beftfzósekor uj­junkát megsérti, ismeretes, hogy külö­nösen a papirfonálból készült fűzőzsinó­rokon alkalmazhatók tökéletlenül az ilyen fémlem-ezhüvelyek. Fönlemlitett hátrányokat jelen találmány azáltal kü­szöböli ki, hogy a fémlemezhüvelyek he­lyett vagy oly merevítő hüvelyeket alkal­maz, melyek papírszalagból állanak, mely egyik oldalán ragasztó anyaggal van beyonva és a fűzőzsinór vége körül csa­vartatik, azután pedig összepréseltetik, vagy pedig a zsinórvégeket vízben oldha­tatlan és megkeményedő anyagban való telítéssel vagy avval való bevonással me­revítjük. Mellékelt rajzon látható jelen talál­mány egyik példaképem kiviteli alakja. Jelen találmány szerint a fonott (a) füzőzsinór végein egy-egy (b) papirhü­vely van elrendezve. Azon célból, hogy ennek segélyével elegendően merev cipő­fűzőzsinórthegyet kapjunk, a zsinór vége körül egyoldalúan ragasztóanyaggal be­vont papírszalagot csavarunk, azután pe­dig azt összepréseljük. A ragasztó anyag nemcsak a papirihüvelyt tartja lezárva és rögzíti azt a zsinórvégen, hanem ezen ragasztóanyag a zsinórvég egyes fonalait is összeragasztja és kimerevíti. önálló (b) hüvelyek helyett a fűzőzsi­nórvégeket vízben oldhatatlan, megke­ményedő anyaggal itathatjuk át vagy vonhatjuk be és merevíthetjük ki ezáltal. Alkalmas erre például a cellulose-anyag­ból készült massza. Jelen találmány segélyével tehát a cipő­zsinórok bonyolult berendezések nél­kül, bárki által csekély költséggel merev végekkel láthatók el. Szabadalmi ioéhtk. 1. Cipőfűzőzsinór, azáltal jellemezve, hogy a zsinorvégek kimerevítő hüve­lyek egyoldalúan ragasztóanyaggal be-

Next

/
Thumbnails
Contents