72150. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szögelhető betonszerkezetek előállítására

Megjelent 1918. évi .juiiius lió 7-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi jséra'hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72150. szám XVII/d. OSZTÁr.Y Eljárás szögelhető betonszerkezetek előállítására. pohl károly építész budapesten. A bejelentés napia 1017 április hi> 25-ike. Épüietszerelvényeket betonszerkezetek- ! hez erősíteni nehéz és körülményes, mert j a közönséges betonba szöget beverni vagy csavart behajtani nem lehet. Ilyen murin kák pedig gyakran szükségesek, például, ha menyezetlapokat akarunk megerősí­teni betonból készült gerendafödémeken vagy födélhéjat betonból készült födél­szerkezeteiken. Az említett hátrányt találmányom sze­rint úgy küszöbölöm ki, hogy a beton­szerkezet külső részét oly? betonból ké­szítem, Miely megkeményedés után is szö­gelhető, a szerkezet többi részét pedig egyidejűleg közönséges betonnal töltöm ki. A kötőanyag mindkét betonanyagiban ugyanaz, minélfogva az egyidejűleg egy­másra rakott rétegek szét nem választ­ható egésszé kötődnek össze. A szerkezet külső részén alkalmazandó betonban töltőanyag gyanánt kavics he­lyett horzsakövet, granulált salakot, az­besztet vagy más rostaanyagot alkalma­! zok. A rostanyagot célszerű kovasíjvval | impregnálni. A találmány szerint készült betontes­tek nemcsak jól szögelhetők, .hanem fa­raghatók is. • ' SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás szögelhető beton- (vasbeton) szerkezetek előállítására azáltal jelle­mezve, hogy a szerkezet külső (föl­színr) részét oly betonból készítjük, melyben töltőanyag gyanánt horzsa-4 követ vagy granulált salakat alkalma­zunk, mimellett a szerkezet többi ré­szét egyidejűleg közönséges (kajcsos) betonból készítjük el. 2. Az 1. igénypontban védett eljárásnak kiviteli módja, azáltal jellemezve, hogy a fölszíni betonban töltőanyag gyanánt rostamyagotot alkalmazunk. 3. A 2. igénypontban védett eljárásnak kiviteli módja, azáltal jellemezve, hogy a rostanyagokat kovasavval im­pregnáljuk. FAilAS RtoZVtnvTAMASÁO NVOMB&M BUOAPtSTEN

Next

/
Thumbnails
Contents