72149. lajstromszámú szabadalom • Postaláda

Megjelent 1918. évi junius hé 7-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72149. szám XVIII/d. OSZTÁLY­Postaláda. palmeh artúr fómérnök budapesten. A bejelentés napja 1916 novembtr hó 17-ike. Ez a találmány szállítani kívánt árúk főivételére szolgáló ládák födelének ki­képzésére, lezárására és a ládáknak egy­mással való egyesítésére vonatkozik. Mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképem kiviteli alakja van föl­tüntetve, ahol az 1. ábra a ládának axonorwetrikus képe, a 2. ábra a födélmegerősítést föltüntető metszet, a 3—6. ábrák szerkezeti elemeket láttat­nak, míg a 7. ábra a találmány szerint egyesített ládacsoport függőleges metszetének váz­latos képe. A rajzon példaképen bemutatott láda törékeny árú, pl. tojás, izzólámpa vagy hasonlók befogadására való és célszerűen kéregpapirosból készült (b) csöveket tar­talmaz. Azonban a találmány nem csak ilyen berendezésű, hanem bármely más­féle kivitelű ládán is alkalmazható, amelyben darabáruk vagy szemes anya­gok (pl. magvak) stb. szállíthatók. A láda telt (m) fenékből, négy függőleges (q) oszlopból és az ezekre erősített vízszintes (a) lécekből előállított oldalfalakból áll. Az odalfalakat célszerű (al) és (a2) füg­gőleges lécekkel szilárdítani, melyek kö­zül a két szemközt fekvő (al) léc a láda­fal belső oldalán, a másik két szem'köjá fekvő (a2) léc célszerűen a ládafal külső oldalán vonul végig. A láda (i) födele egyszerűen ráfekte­tendő a ládára, mimellett lapjának fölsA oldala egy síkba kerül a láda oldalfalai legfölső (a) léceinek fölső élével és a két szélén ráerősített (il) léceknek két végén túlérő részeivel a legfölső (a) lécekre fekszik. Magától értetődik, hogy a láda telt falakkal is készíthető, a lécek föl­használásával készült, rajzon főJtünstetett kivitel tisiztán csak a láda súlycsökkenté­sét célozza. Az (i) födélnek a ládához való erősí­tése, illetőleg a láda lezárása céljából az (al) lécek belső fölső végén megerősített (r) ván'kosfába eresztett (s) facsavar, mint csap körül elforgatható kettős szárú (t) csavarorsó szolgál, melynek egyik (rövidebb) (tl) szára éppen olyan hosz­szúságúra van szabva, hogy fölső vége a folillesztett födél (il) szegélyléoei fölső oldalának síkján túl ne érjen. A (t) csa­varorsók (tl) szárai az (i) födél föŰllesa­tésekor áthatolnak az (i) födél megfelelő helyein kiképezett furatokon, melyek kő-

Next

/
Thumbnails
Contents