72144. lajstromszámú szabadalom • Golyós futószerkezet görkorcsolyákhoz teherszállítókhoz és effélékhez

V 0 golyósrendszert is alkalmazni. De meg ezen gurítószerkezet minden irányban mozgatható, nem pedig úgy mint a fiksz kerék. A golyórendszer, mint azt a 3. ábra mu­tatja, bútor és más különféle súlyú tár­gyaik, így pénzszekrények, zongorák stb. szállítására is alkalmazható. Ez esetben a (c) golyóval fölszerelt (bl) íok fölső (d) határlapja az eltolandó, illetőleg szállí­tandó tárgyba kapaszkodó (e) fogakkal, vagy hasonlóval van ellátva. A gólyórendszert, mint említettük, man­kón is alkalmazhatjuk, amint azt a 4., 5. és 7., 8. ábrák mutatják. A mankó (f) ágainak alsó végén a (g) tokban a (c) go­lyó van ágyazva. A mankónak rendes me: néshez való alkalmazásánál,< az (f) man­kóágak alsó részére az összetartó (h) szo­rítógyürü van ráhúzva, míg a szárak sza­bad végein lévő golyók a szárakra ráhú­zott, lefelé kupcsodó (i) tokba vannak zárva. Ha a mankót gurítás céljára akar­juk fölhasználni, úgy az (i) tokot levesz­szük, a (h) szorítógy.ürűt a mankóágakról lehúzzuk és a mankókat szétterpesztjük. Ezen célra a mankó (j) hónalj vánkosá­hoz csuklósan erősített (f) ágak szétter­pesztheitők és az ágak között alkalmazott (k) markolat meghosszabbítás céljából ki­húzható. Ha a -mankókat gúrításí közle­kedésre alkalmas eszközzé akarjuk átala­kítani (6. ábra), akkor a két mankót ol­dalt egyik végükön csúklósan megerősí­tett, másik végükön pedig beakasztható (n) kampók segélyével kötjük össze egy­mással. Az összeköttetés azonban ettől el­térően is foganatosítható. SZABADALMI IGÉNY. Golyós futószerkezet görkorcsolyákhoz, teherszállítókhoz és más effélékhez, az­által jellemezve, hogy a görkorcsolya, vagy más efféle, alapzatán a futószer­kezetet alkotó, tokban ágyazott golyók vannak elrendezve. (1 rajilap melléklettel.^ PALLAS l*é«€VéNYTÁB»AtÁ« NY0««ÁJA BU»APMT.i*

Next

/
Thumbnails
Contents