72140. lajstromszámú szabadalom • Kefeárú

Megjelent 1918. évi junius hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72140. szám. XX/e. OSZTÁLY­Kefeárú. FULD LUDWIG GYÁROS NÜRNBERGBEN. A bejelentés napja 1917 saeptember hó 15-ike. A jelen találmány a tűlevelű fák tűi­nek kefeárúk előállítására való alkalma­zására vonatkozik. Kefeárúk (seprők, ecsetek) készítéséhez eddig sörtéket, tol­lakat, tollszárakat, drótot, növényrosto­kat, szőröket sfcb. .használtak, amelyeket szilárd fa-, szárú-, teknősbéke-, csont-, elefántcsont- slB. tartókba húztak be. Sörték helyett alkalmaztak már pótanya­gokat is, pl. fibert, gyökereket, párát, piasz­szajvát stb. Számos kísérlet alapján azt találtuk, hogy a tűlevelű fáik tűi a sörtéket kivá­lóan pótolhatják. E célból a tűket az ág­tól való elválasztás után kis csomókba kötjük össze és azután ismert módon a kefefákba behúzzuk, vagy ragasztóanyag (kefeszurok és efféle) alkalmazásával vagy enélkül behelyezzük. A tűket pl. úgy kaphatjuk meg, hogy a fáról levett ágakat szárító berendezé­sei ben kiszárítjuk, mire a tűk könnyen leválaszthatók, ha már a szárítási folya­mat alatt maguktól le nem hulltak volna. A tücsomóknak úgynevezett egyenge­• ése ismert módrn a tűvégek levágásával történik. A tűlevelefcből előállított kefe­árúk, mint a- kísérletek mutatták, a legkülönbözőbb keféket minden tekintet­ben pótolják. SZABADALMI JGÉHT. Kefeárú, jellemezve azáltal, hogy áz eddig alkalmazott sörték és hasonlók he­lyett a tűlevelű fák tűiből van elő­állítva. PAILM ftéUVÉNY rAMAUta NVOUOVÜA •UBANHTIN

Next

/
Thumbnails
Contents